PL EN


2014 | 3-4 | 149-156
Article title

Działalność dyplomatyczna i agenturalna Jana bądź Piotra Romaszkiewicza w latach 1648–1655

Content
Title variants
EN
Diplomatic and Spy Activity of Jan or Piotr Romaszkiewicz in 1648–1655
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This article is devoted to Jan, or Piotr, Romaszkiewicz, the Armenian, who worked at the royal office of the Vasa dynasty. To this day, there are lot of controversies about him, because of his dyplomatic and spy activities, on the orders of hetmans of Polish Crown. Romaszkiewicz was a dispatch rider assigned to many diplomatic missions; because of his excellent knowledge of Oriental languages he could accomplish them perfectly. He collaborated with Stanisław Koniecpolski and Mikołaj Potocki, passing them intelligence about Tatar and Turkish army. In an unknown way, he also helped to set free Polish captives from Turkish prison, eventually being imprisoned himself. Without doubt Romaszkiewicz contributed a lot to the relationship between Poland and The Crimean Khanate. Surely, this historical figure deserves more attention and research.
Year
Issue
3-4
Pages
149-156
Physical description
Contributors
 • UMK w Toruniu
References
 • BIBLIOGRAFIA
 • Baranowski Bohdan, Dzieje jasyru na Gródku Karaimskim, „Myśl Karaimska”, R. 25, t. 2, 1947, s. 40–52.
 • Baranowski Bohdan, Ormianie w służbie dyplomatycznej Rzeczpospolitej, „Myśl Karaimska” R. 24, t. 1, 1946, s. 119–137.
 • Baranowski Bohdan, Przyczynki do stosunków Karaimów polskich ze wschodem muzułmańskim, „Myśl Karaimska”, R. 12, z. 11, 1937–1938, s. 11–19.
 • Baranowski Bohdan, Znajomość wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku. La Connaissance de L’orient en Pologne avant le XVIII èmes, Łódź 1950, s. 142, 150–151.
 • Essentialia relacji niejakiego Romaskiewicza,…, sługi pana krakowskiego, który powrócił z Konstantynopola od Mehmet Baszy Kajmakana 22 Januarii 1640, „Przyjaciel Ludu” R. 11, 1984, t. 1, nr 7, s. 51–52.
 • Fragmente zur geschichte der Rűmanen, t. 3, wyd. E. Hurmuzaki, Bucuresci 1884.
 • Gawron Przemysław, Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581–1646, Warszawa 2010.
 • Jakuba Michałowskiego wojskiego lubeckiego, kasztelana bieckiego księga pamiętnicza, wyd. Z.A. Helcel, Kraków 1864.
 • Historya panowania Jana Kazimierza. T. 1 / z klimakterów Wespazyana Kochowskiego przez współczesnego tłómacza w skróceniu na polski język przełożona, wydana z rękopisu w roku 1840 przez Edwarda Raczyńskiego, teraz podług oryginału poprawiona i powtórnie wydrukowana, Poznań 1859.
 • Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632–1646, oprac. A. Biedrzycka, Kraków 2005.
 • Łoziński Władysław, Prawem i Lewem, Warszawa 2005.
 • Majewski Wiesław, Potocki Andrzej (Jędrzej), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 27, Wrocław 1982, s. 771.
 • Materyały dla historyi Małej Rossyi, wyd. P. Świdziński, t. 2, Kijów 1852.
 • Milewski Dariusz, Rywalizacja polsko-kozacka o Mołdawię w dobie powstania Bohdana Chmielnickiego (1648–1653), Zabrze 2011.
 • Nagielski Mirosław, Romaszkiewicz Jan bądź Piotr, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXXI, Wrocław 1988.
 • Stopka Krzysztof, Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków 2000.
 • Uruski Seweryn, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 15, Warszawa 1931.
 • Wielka legacja Wojciecha Miaskowskiego do Turcji w 1640 r., oprac. A. Przyboś, Warszawa-Kraków 1985.
 • Wróbel-Lipowa Krystyna, Działalność dyplomatyczna Ormian polskich w XVI-XVIII wieku, w: Studia z dziejów kontaktów polsko-ormiańskich, pod red. M. Zakrzewskiej-Dubasowej, Lublin 1983, s. 106–114.
 • Zakrzewska-Dubasowa Mirosława, Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982.
 • Zarzycki Wacław, Dyplomacja hetmanów w dawnej Polsce, Warszawa-Poznań 1976.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b983e1f-ed10-4fc0-a22d-acd2d272a040
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.