Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3(16) | 91-108

Article title

Problem określenia właściciela ekonomicznego majątku i akcji spółek Skarbu Państwa

Authors

Content

Title variants

EN
The specification of economic owner of the State Owned Companies’ property and shares

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The purpose of the article is to indicate the economic owner of the State Owned Companies’ (SOCs’) property and shares. The research consists of regulation analysis and large sample analysis conducted among SOCs’ management and supervisory boards’ members and officials of Polish Ministry of Treasury that supervise SOCs. The research findings indicate that the entities that may be regarded as the economic owner of SOCs’ property and shares are not the legal owners of these assets at the same time. This condition may evoke conflicts in residual situations, lead to the ineffective allocation of assets and generate transaction and property rights costs.

Year

Issue

Pages

91-108

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Allen D.W., What are transaction costs? “Research in Law and Economics” 1992, no. 14.
 • Aluchna M., Mechanizmy Corporate Governance w spółkach giełdowych, SGH, Warszawa 2007
 • Furubotn E.G., Pejovich S., Property rights and economic theory: A survey on recent literature, “Journal of Economic Literature” 1972, vol. 10, no. 4.
 • Hansmann H., Ownership of the firm, “Journal of Law, Economics and Organization” 1988, vol. 4, no. 2.
 • Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Kim J., Mahoney J.Y., Property rights theory, transaction costs theory, and agency theory: An organizational economics approach to strategic management, “Managerial and Decision Economics” 2005, no. 26.
 • Kostka M.S., Ekonomiczna interpretacja własności, [w:] T. Wawak, Własność prywatna, Uniwersytet Jagielloński, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków 1993.
 • Nizioł K., Własność w polskim systemie prawnym, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.
 • Nogalski B., Pojęcia, [w:] B. Nogalski, T. Białas, M. Czapiewski, Zarządzanie w różnych formach własności, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 • Pańko W., O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, Uniwersytet Śląski, Katowice 1984.
 • Postuła I., Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, DzU 1995, nr 154, poz. 792 z późn. zm.
 • Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, załącznik do zarządzenia nr 3 Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, http://bip.msp.gov.pl/portal/bip/101/8163/Zarządzenie_Nr_3_Ministra_Skarbu_Panstwa_z_dnia_28_stycznia_2013_r.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4ba79504-7fc4-42fa-a118-58ab2bc546b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.