PL EN


2000 | 3 | 157-169
Article title

Rola przywództwa w procesie kierowania organizacją

Content
Title variants
EN
The role of leadership in the process of managing organisation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy pracy kierownika, jego przywództwa oraz instrumentów zarządzania, jakimi może dysponować dla osiągania optymalnych wyników, korzystając z pracy swojego zespołu, oraz realizacji wyznaczonych zadań. Autor podkreśla rolę przywództwa i znaczenie stylu kierowania w stymulacji efektywności pracy zespołów roboczych. Szczególną uwagę kieruje na identyfikację cech i form przywództwa zapewniających optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów w organizacji.
EN
The aim of the article is to answer the question what leadership is, what is the role it plays in an organisation and what directions it will take in future. In consideration of a broad spectrum of the above problems, only the basic definitions of leadership are presented in the article as well as the factors shaping its formation. The article also handles the issues related to the effective human resources management and adaptation of the leadership style to the events going on in a company.
Year
Issue
3
Pages
157-169
Physical description
Dates
published
2000
Contributors
References
 • Bittel R.L., Krótki kurs zarządzania, Warszawa 1994.
 • Chełpa S., Skuteczne kierowanie (II)..., "Przegląd Organizacji" 1996.
 • De Pree M., Przywództwo jest sztuką, Bussines Press, Warszawa 1999.
 • Drucker P., Menedżer skuteczny, Kraków 1994.
 • Duda-Nowak R., Siła przywódcy, "Personel" 1998, nr 9.
 • Gonciarski W., Style kierowania (1)... [w]: Personel — Jak skutecznie kierować i zarządzać, Warszawa 1995.
 • Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1999.
 • Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Warszawa 1994.
 • Kurnal J., Teoria organizacji i zarządzania, Warszawa 1984.
 • Łukasiewicz M., Osobowościowe uwarunkowania sprawności kierowania zespołami ludzkimi, Poznań 1995.
 • Michoń F., Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy, Warszawa 1981.
 • Mikuła B., Jak skutecznie niszczyć motywacje do pracy i zdrowie podwładnych [w:] Personel — Jak skutecznie kierować i zarządzać, Warszawa 1997.
 • Penc J., Strategiczne zarządzanie — perspektywiczne myślenie społeczne, Warszawa 1994.
 • Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 1999.
 • Smolbik A., Czynniki efektywnego funkcjonowania zespołów roboczych, Wrocław 1992.
 • Steiman H., Schreyöge G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Wrocław 1992.
 • Stobińska K., Najlepsi menedżerowie Europy OErodkowo-Wschodniej, "Personel" 1998, nr 10.
 • Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, Warszawa 1999.
 • Strategor, Zarządzanie firmą — strategie, struktura, decyzje, tożsamość, Warszawa 1999.
 • Zawadzka A., Przywództwo skuteczne, "Personel" 1999, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ba895c6-1c79-4bfa-a374-cf4d382ae70e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.