PL EN


2015 | 30(3) | 99-117
Article title

Reprezentanci władz lokalnych wobec bezrobocia i biedy oraz sposobów ich przezwyciężania (na przykładzie gmin województwa łódzkiego)

Content
Title variants
EN
Representatives of local authorities against unemployment and poverty and ways of overcoming them (an example of municipalities in Łódź region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest pogłębienie wiedzy o tym, jak przedstawiciele władz lokalnych postrze- gają problemy społeczne oraz możliwość ich ograniczenia dzięki środkom z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Prezentowany raport jest oparty na badaniach przeprowadzonych w gminach województwa łódzkiego. W wywiadach fokusowych uczest- niczyło 21 przedstawicieli władz lokalnych, a w wywiadach swobodnych — 57. Artykuł dokumentuje fakt, że respondenci nie postrzegają bezrobocia i biedy jako palących pro- blemów społecznych w ich gminach. Reprezentują podejście określane w literaturze jako „oskarżanie ofiar”, a ponadto jako przyczynę bezrobocia i biedy wskazują mały popyt na pracę. Zdaniem respondentów, projekty finansowane przez POKL, ukierunkowane na aktywizowanie ludzi, obejmują małą liczbę uczestników i nie mają długotrwałego wpływu na zwiększenie zatrudnienia. Oddziałują natomiast na wzrost tzw. umiejętności miękkich u uczestników.
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bab1a26-6ec1-45f5-bc5f-62b42a2f23e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.