PL EN


2015 | 1 | 39-50
Article title

Knowledge Management Systems in Polish Public Hospitals – research results and directions of improvement

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper aims to present the progress in building a knowledge management system in Polish public hospitals and as well as recommended actions improving it. It describes a fragment of the multi-annual research of the author with regard to knowledge management in public hospitals. According to the research at least 1/3 of the surveyed hospitals are advanced in terms of building a knowledge based system which means it comprises all areas of management as well as applies more advanced methods and procedures of managing the knowledge. The issue of improving knowledge management systems, assuming they always exist even in a chaotic and not well-ordered form, is problematic not only for public hospitals in Poland. A correct operation of a knowledge management system depends on many factors which makes its implementation and efficient usage extremely difficult. All actions must be carefully thought over and duly undertaken. A team of hospital employees in charge of knowledge management should be appointed and supported with information technologies. Great importance must be attached to building an organization culture encouraging knowledge sharing. Similarly, appropriate relations between particular elements of the knowledge management system operating in a hospital and its environment are vital.
Year
Issue
1
Pages
39-50
Physical description
Dates
online
2015-03-01
Contributors
References
 • Ash J.S., Sitting D.F., Guappone K.P., Dykstra R.H., Richardson J., Wright A., Carpenter J., McMullen C., Shapiro M., Bunce A., Middleton B. (2012), Recommended practices for computerized clinical decision support and knowledge management in community settings: a qualitative study, „BMC Medical Informatics & Decision Making”, vol. 12 no. 1, p. 6.
 • Evans C. (2005), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 • Fahey F.D., Burbridge G. (2008), Application of diffusion of innovations models in hospital knowledge management systems: lessons to be learned in complex organizations, „Hospital Topics”, vol. 86 no. 2, pp. 21–31.
 • Grodzicki J. (2011), Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Krawczyk-Sołtys A. (2011), Zarządzanie wiedzą w szpitalu – perspektywa średniego personelu medycznego. Wyniki badań empirycznych, „Zeszyty Naukowe” nr 25, ed. Gołota (J.), Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika, Ostrołęka, pp. 407–422.
 • Krawczyk-Sołtys A. (2012a), Zarządzanie wiedzą w szpitalu. Studium przypadku, in: Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, ed. Kuczmera-Ludwiczyńska E., Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, pp. 155–162.
 • Krawczyk-Sołtys A. (2012b), A diagnosis of knowledge management in a public hospital – a case study ofemployees’ views, „Economic and Environmental Studies”, vol. 12 no 2, pp. 135–148
 • Krawczyk-Sołtys A. (2013a), Zarządzanie wiedzą w szpitalach publicznych. Identyfikacja poziomu i kierunki doskonalenia, Studia i Monografie nr 485, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Krawczyk-Sołtys A. (2013b), Poziom wykorzystania zasobów wiedzy oraz bariery rozwoju wiedzy i jej transferu w szpitalu publicznym w świetle badań, „Zarządzanie Publiczne”, vol. 2 no. 22, pp. 209–222.
 • Krawczyk-Sołtys A. (2014), Stopień wdrożenia procesów zarządzania wiedzą w szpitalach publicznych, „Marketing i Rynek”, no. 5 vol. 14, pp. 109–114.
 • Limański A. (2008), Zarządzanie wiedzą jako czynnik konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa, in: Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami, ed. Pyka J., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, p. 182.
 • Linh-Chi V. (2012), Pragmatist perspective on knowledge and knowledge management in organizations, „International Business Research”, vol. 5 vol. 9, pp. 78–88.
 • Łobejko S. (2004), Cechy współczesnych systemów zarządzania wiedzą – wiedza, innowacje a kluczowe kompetencje firmy, in: Systemy zarzadzania wiedzą i innowacją w polskich przedsiębiorstwach (w warunkach wejścia do UE), ed. Sosnowska A., Materiały i prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, t. LXXXIX, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, pp. 37-38.
 • Mikuła B. (2005), Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą, in: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, ed. Perechuda K., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, p. 21.
 • Mikuła B. (2007), Zarządzanie wiedzą w organizacji, in: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, eds. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Dilfin, Warszawa, p. 121.
 • Mikuła B. (2012), Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji, in: Metody badania i modele rozwoju organizacji, eds. Stabryła A., Wawak S., Miles.pl Encyklopedia Zarządzania, Kraków, p. 24.
 • Morawski M. (2005), Ilościowe zarządzanie wiedzą – podejście zachodnie, in: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, ed. Perechuda K., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 72-74.
 • Pfeffer J., Sutton J. (1999), Knowing „what” is not enough. Turning knowledge into action, „California Management Review”, vol. 42 no. 1, pp. 83–108.
 • Ramani Gopal S.C., Joy P. (2011), Creation of knowledge management system, „Advances in Management”, vol. 4 no. 11, pp. 7–14.
 • Rubinstein-Montano B., Liebowitz J., Buchalter J., McCaw D., Newman B., Rebeck K. (2001), SMARTvision: A knowledge-management methodology, „Journal of Knowledge Management”, vol. 5 no. 4, pp. 306–309.
 • Soo C., Devinney T., Midgley D., Deering A. (2002), Knowledge management: philosophy, processes and pitfalls, „California Management Review”, no. 4, sp 137.
 • Strojny M. (ed.) (2004), Knowledge management. Zarządzanie wiedzą w Polsce 2004, Raport badawczy, KPMG Consulting, Warszawa.
 • Syed A.U., Ali A.H., Dawood S. (2012), The usage behavior of knowledge management system in hospitals, „Journal of Knowledge Management”, vol. 10 no. 2, pp. 22–44.
 • Tabaszewska E. (2011), Wybrane metodyki implementacji systemów zarządzania wiedzą, in: Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych, eds. Morawski M., Prudzienica M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, p. 60.
 • Tiwana A. (2003), Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa.
 • Velasco B., Eiros J.M., Mayo A., Roman A.S. (2011), Is it possible to implement a knowledge management system in a public hospital environment?, „Electronic Journal of Biomedicine”, vol. 2, pp. 13–20.
 • Wills M.J., Sarnikar S., El-Gayar O.F., Deokar A.V. (2010), Information systems and healthcare XXXIV: clinical knowledge management systems – literature review and research issues for information systems, „Communications of the Association for Information Systems”, vol. 26, pp. 565–598.
 • Jemielniak D., Koźmiński A.K. (eds.) (2008), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353 - 9119
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bb2e9d0-ee8d-424d-a8df-f494784a8098
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.