PL EN


2020 | 15 | 56-77
Article title

Życie smart – ma swoją cenę

Content
Title variants
EN
Smart life – has their price
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Globalna cyfryzacja zmieniła sposoby funkcjonowania społeczeństw, ale przede wszystkim zmieniła relacje międzyludzkie. Możliwości, które pojawiły się wraz z rozwojem IT, z jednej strony stały się ważnym przyczynkiem dla rozwoju gospodarczego i społecznego, z drugiej zaczęły gwał-townie wkraczać w sferę prywatną. Mnogość dostępnych darmowych aplikacji na urządzenia stacjo-narne i mobilne otworzyła przy okazji nowe możliwości dla gigantów branży IT. Oferta, jaką składa-ją użytkownikom swoich wyrobów, teoretycznie jest darmowa, jednak rzeczywistość wskazuje na inne praktyki. Za udostępnione nam udogodnienia płacimy utratą własnej prywatności.
EN
Global digitization has changed the way of societies function, but, above all, has changed in-terpersonal relationships. Opportunities that arose with the development of IT, on the one hand, have become an important contribution to economic and social development, on the other hand, they have rapidly entered to the private sphere. A lot of free applications available for stationary and mobile devices has opened up new opportunities for IT giants. The offer they make to users of their products is theoretically free, but reality points to other practices. We pay for the facilities provided to us by losing our privacy.
Keywords
Year
Issue
15
Pages
56-77
Physical description
Dates
published
2020-12-03
References
 • Corcoran P., Datta S.K., Mobile-edge computing and the Internet of Things for consumers: Ex-tending cloud computing and services to the edge of the network, “IEEE Consumer Electronic Magazine” 2016, Vol. 5, No. 4.
 • Evans D., The Internet of Things. How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything, Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG) 2011.
 • Hatalska N. (red.), Smart living, Infuture Hatalska Foresight Institute, Gdańsk 2019.
 • Kwiatkowska E., Rozwój Internetu rzeczy – szanse i zagrożenia, „internetowy Kwartalnik Anty-monopolowy i Regulacyjny”, 8/3/2014.
 • Mitnick K., Vamosi R., Niewidzialny w sieci. Sztuka zacierania śladów, Pascal, Bielsko-Biała 2017.
 • Pańczyk P., Smołka J., Porównanie rozwiązań inteligentnego budynku na wybranych platformach sprzętowych, „Informatyka. Automatyka. Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska”, 2017/T7, nr 2.
 • Perera Ch., Ranjan R., Wang L., Khan S., Zomaya A., Privacy of Big Data in the Internet of Things Era, IEEE IT Professional Magazine, PrePrint (Internet of Anything). Retrieved 1 Fe-bruary 2015;
 • Piecuch A., Szkoła XXI wieku – problemy i wyzwania, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2019.
 • Program zintegrowanej informatyzacji państwa, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016.
 • Radoniewicz R., Odpowiedzialność karna za przestępstwo hackingu, „Prawo w Działaniu. Sprawy Karne” 2013, nr 13.
 • Siwicki M., Cyberprzestępczość, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Szewczyk A., Problemy moralne w świecie informacji, Difin, Warszawa 2008.
 • Tadeusiewicz R., Internet rzeczy – co wynika z tego, że użytkownikami Internetu staną się też przedmioty?, „Utrzymanie Ruchu” 2017, nr 1.
 • Teklak R., Co wie o mnie Facebook? Ściągnąłem dane i zdrętwiałem. Kasuję aplikację, która czyta nawet moje SMS-y, Onet z 28.03.2018 r.
 • Bezpieczeństwo w inteligentnym domu [ANALIZA], https://tech.wp.pl/bezpieczenstwo-w-inteli-gentnym-domu-analiza-6201059637847681a (dostęp: 10.05.2020 r.).
 • Ciszewski J., Deepfake – co to jest, https://publicrelations.pl/deepfake-co-to-jest/ (dostęp: 30.03.2020 r.).
 • Co wie o tobie twój telefon z Androidem? To przerażające!, https://tech.wp.pl/co-wie-o-tobie- -twoj-telefon-z-androidem-to-przerazajace-6034835236930689a (dostęp: 10.05.2020 r.).
 • Czubkowska S., Pawluć A., Szpieg, którego kochamy. Co wie o tobie twój smartfon, https://ser-wisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1071166, smartfon-dane-osobowe.html (dostęp: 10.05.2020 r.).
 • Długosz D., Chiny opracowały super kamerę 500 MP, która może śledzić tysiące osób jednocze-śnie, https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/sprzet/chiny-opracowaly-super-kamere-500- -mp-ktora-moze-sledzic-tysiace-osob-jednoczesnie/p4p8ftq (dostęp: 10.05.2020 r.).
 • Długosz D., Londyn zainstaluje miejskie kamery do skanowania i rozpoznawania twarzy, https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/wydarzenia/londyn-zainstaluje-miejskie-kamery- -do-skanowania-i-rozpoznawania-twarzy/9ddt2d2 (dostęp: 10.05.2020 r.).
 • Facebook ma już 16 lat. Wszystkie grzechy serwisu Marka Zuckerberga, https://www.geekweb.pl/ inne/kartka-z-kalendarza/item/908-facebook-ma-16-lat (dostęp: 10.05.2020 r.).
 • https://arstechnica.com/tech-policy/2020/03/how-china-built-facial-recognition-for-people-wearing- -masks/ (dostęp: 25.03.2020 r.).
 • https://datareportal.com/reports/digital-2019-poland (dostęp: 25.03.2020 r.).
 • https://mitsmr.pl/serie/czy-wiesz-ze/co-to-jest-deepfake/ (dostęp: 30.03.2020 r.).
 • https://niebezpiecznik.pl/post/polityka-jak-sprawdzic-co-wie-o-nas-smartfon/?similarpost (dostęp: 10.05.2020 r.).
 • https://patentimages.storage.googleapis.com/4f/0b/4d/84f8b560d4d1d9/US20150116196A1.pdf (dostęp: 31.03.2020 r.).
 • https://www.dobreprogramy.pl/mikolaj_s/Big-Data-gwaltownie-rosnie-ilosc-gromadzonych-danych, 67205.html (dostęp: 27.08.2017 r.).
 • Jak chińskie smartfony podsłuchują swoich użytkowników, https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/jak-chinskie-smartfony-podsluchuja-swoich-uzytkownikow/; https://www.youtube.com/watch? v=D8y4fRPVBCw&feature=youtu.be (dostep: 26.04.2020 r.).
 • Kuniszewski S., Internet wszechrzeczy – kolejna faza rozwoju internetu, http://www.it-profes-sional.pl/o-miesieczniku/ (dostęp: 10.05.2020 r.).
 • MacManus R., Store 100% – Google's Golden Copy, ReadWriteWeb, 5.03.2006r., https://web.ar-chive.org/web/20110501063541/http://www.readwriteweb.com/archives/store_100_googl.php (dostęp: 10.05.2020 r.).
 • Maj M., Telewizor Samsunga podsłuchuje i wysyła dane innej firmie, http://di.com.pl/telewizor- -samsunga-podsluchuje-i-wysyla-dane-innej-firmie-51465 (dostep: 31.03.2020 r.).
 • Maj M., Telewizory LG ostro szpiegują widzów, nawet gdy użytkownik wyłączy śledzenie?, http://di.com.pl/telewizory-lg-ostro-szpieguja-widzow-nawet-gdy-uzytkownik-wylaczy-sle-dzenie-49122 (dostep: 31.03.2020 r.).
 • Ministerstwo Cyfryzacji, Internet rzeczy, https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/internet-rzeczy (dostęp: 10.05.2020 r.).
 • Number of mobile (cellular) subscriptions worldwide from 1993 to 2019, https://www.statista.com/ statistics/262950/global-mobile-subscriptions-since-1993/ (dostęp: 10.05.2020 r.).
 • Ostruszka Ł., Jak sprawdzić, co wie o nas smartfon, i jak pozbawić go tej wiedzy, https://www.po-lityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1776896,1,jak-sprawdzic-co-wie-o-nas-smartfon-i-jak- -pozbawic-go-tej-wiedzy.read (dostęp: 10.05.2020 r.).
 • Snoch J., Google śledzi nas czy tego chcemy, czy nie, https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/ internet/google-sledzi-nas-czy-tego-chcemy-czy-nie/9v045mx (dostęp: 10.05.2020 r.).
 • Telewizory mają wbudowane kamery szpiegujące! Śledzą twój każdy ruch, https://newsbook.pl/ 2018/02/16/telewizory-maja-wbudowane-kamery-szpiegujace-sledza-twoj-kazdy-ruch/ (dostęp: 31.03.2020 r.).
 • Tokarczuk S., Twój dom na podsłuchu. Jak inwigilują nas sprzęty domowe, https://facetpo40.pl/nowo-czesny-dom/twoj-dom-na-podsluchu-jak-inwigiluja-nas-sprzety-domowe/ (dostęp: 10.05.2020 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bb7d101-ad36-4c0d-8b79-60282b656d50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.