PL EN


2012 | 27 | 148-163
Article title

Miejsce i znaczenie środków unijnych w zarządzaniu gminą

Authors
Content
Title variants
EN
The Importance of European Union Funs in Local Community Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono próbę ukazania znaczenia środków unijnych w zarządzaniu gminą Dębowiec. W tym celu przedstawiono teoretyczne podstawy zarządzania gminą i rolę władz samorządowych w tym procesie. Na tym tle dokonano analizy działalności gminy z uwzględnieniem środków unijnych oraz ocenę tej działalności w opinii mieszkańców.
EN
The article presents the importance of European funds in managing Dębowiec local community. In order to do this, theoretical aspects of local community management and the role of municipal authorities in this process were demonstrated. Furthermore, an analysis of activity of local community that possessed European Union funds was conducted and, what is more, the assessment of it in the opinion of residents were mentioned.
Year
Volume
27
Pages
148-163
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomiki i Zarządzania Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Brol R., (red. nauk.), 2004, Ekonomika i zarządzanie miastem, wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Brol R., (red. nauk.), 1998, Zarządzanie rozwojem lokalnym. Studium przypadków, wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Filip P., 2007, Źródła finansowania komunalnych inwestycji samorządowych Sekretarz i organizacja urzędu, nr 2(31), kwiecień–maj 2007, Agencja TNOIK, CKiDK, Warszawa.
 • Klimovsky D., 2008, Zaklady verejnej spravy, Kosice: Univerzita P.J. Safarika, ISBN 978-80-7097-713-2.
 • Kot J., 2003, Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka zarządzania strategicznego, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Kożuch B., 2004, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, wyd. PLACET, Warszawa.
 • Krzyżanowski L., 1992, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Leven Ch., 1995, Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego [w:] Gospodarka samorządów terytorialnych w świetle doświadczeń amerykańskich, red. L. Salamon, B. Seidel, P. Bury, T. Markowski, TECHEKO, Łódź.
 • Mackiewicz M., Malinowska-Masiąg E., Masiąg W., Tomala M., 2006, Budżet i finanse 2006, poradnik dla samorządów, Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICPIUM, Warszawa.
 • Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.
 • Mendelowski S. (red.), 2001, W gminie Dębowiec, wyd. P.U.W Roksana, Krosno.
 • Pudło P., 2011, Analiza działalności innowacyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Podkarpacia, Zeszyty Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego nr XXV, Ostrołęka.
 • Smoleń M., 2009, Procesy zmian rozwojowych w gospodarce regionu Podkarpacia, DIFIN, Warszawa.
 • Sowa B., Filip P., 2009, Potrzeby i bariery rozwoju przedsiębiorczości w gminie i regionie, Europejski Doradca Samorządowy nr 1(8) Fundusze – Inwestycje – Finansowanie, Warszawa.
 • Trojanek M., 1994, Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych, ZN AE w Poznaniu, Seria II – Prace habilitacyjne, nr 137, Poznań.
 • Wiatrak A.P., 1997, Problemy rozwoju regionalnego w Polsce [w:] Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w ujęciu regionalnym, red. B. Kożuch, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Wojtasiewicz L., 1996, Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, AE we Wrocławiu, Wrocław, z. 734.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bbaa2ba-f817-4806-8b7d-54498b9adef4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.