PL EN


Journal
2014 | 1(6) | 336-340
Article title

Jerzego Kochana czekanie na Socjalizm: Jerzy Kochan. Socjalizm

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Jerzy Kochan’s Waiting for Socialism: Jerzy Kochan. Socjalizm
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
336-340
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Socjologii
References
 • Janion M. 2007. Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Kochan J. 2007. Życie codzienne w matriksie. Filozofia społeczna w ponowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kochan J. 2011. Studia z teorii klas społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kochan J. 2013. Socjalizm, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Marcuse H. 1991. Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, tłum. S. Konopacki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Negri A. 2008. Goodbye Mr Socialism, red. R. „Vavoli” Scelsi, tłum. K. Żaboklicki, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. 2003. Wydanie piąte, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań.
 • Rojek P. 2009. Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku, Wydawnictwo NOMOS, Kraków.
 • Said E. 2005. Orientalizm, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Thompson E.M. 2005. Said a sprawa polska, „Europa” (dodatek do „Dziennika”) z 29 czerwca 2005. Dostępne na stronie: http://www.newsweek.pl/said-a-sprawa-polska,45500,1,1.html; dostęp: 29.12.2013.
 • Walicki A. 1996. Marksizm i skok do królestwa wolności: dzieje komunistycznej utopii, PWN, Warszawa.
 • Wallerstein I. 2004. Koniec świata jaki znamy, tłum. M. Bilewicz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bc40a56-73c4-48b0-b17a-e6a9781c123f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.