PL EN


2014 | 3(11) | 10
Article title

POLITYKA ROSJI WOBEC „BLISKIEJ ZAGRANICY” – ROSYJSKI REALIZM JAKO ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

Authors
Content
Title variants
EN
RUSSIA’S POLICY TO "NEAR ABROAD" – RUSSIAN REALISM AS THREAT TO INTERNATIONAL SECURITY
Conference
IV Konferencja Doktorantów nt. Wyzwań bezpieczeństwa i obronności na początku XXI wieku
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i eksplantacja założeń polityki zagranicznej Rosji wobec tzw. bliskiej zagranicy. W części pierwszej przedstawione zostały najważniejsze teorie stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizmu. Kolejne części pokazują politykę Rosji wobec Czeczeni, Gruzji i Ukrainy – są to przykłady realizmu obecnego w rosyjskich działaniach. Objawił się on m.in. poprzez brak poszanowania dla uniwersalnych wartości oraz zasad prawa międzynarodowego, jak również sprowadzeniem polityki międzynarodowej do gry, w której liczą się tylko interesy realizowane za pomocą siły.
EN
The aim of the article is to identify and explain Russia’s „near abroad” policy assumptions. The first part features major international relations theories, in which realism is taken into special consideration. Further parts show Russia’s policy towards Chechnya, Georgia and Ukraine as exam-ples of realism present in Russian actions, which has been manifested in lack of respecting universal values, not complying with international law and also treating international policy as a game where only interests of force are pursued.
Contributors
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
References
 • Ciesielski S., Wojna w Czeczeni 1994-1996, [w:] Brodowski J., Smoleń M. (red.), Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • Cziomer E., Zyblikiewicz L. W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Furier A., Droga Gruzji do niepodległości, Wydawnictwo Zakład Badań Narodowościowych PAN, Poznań 2000.
 • Grodzki R., Wojna Gruzińsko-Rosyjska 2008. Przyczyny – przebieg – skutki, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo 2009.
 • Kowaliow S., Byłem w Czeczenii, Wydawnictwo Polski Memoriał, Podkowa Leśna 1995.
 • Kuleba M., Niezłomna Czeczenia, Wydawnictwo Arcana, Kraków 1997.
 • Materski W., Gruzja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2000.
 • Pliszczyńska O., Polityka „niebezpieczeństwa” Gruzji, Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2010.
 • Szpyra R., Bezpieczeństwo militarne państwa, Wydawnictwo AON, Warszawa 2012.
 • Wódka J., Polityka zagraniczna Turcji. Uwarunkowania wewnętrzne oraz podmioty decyzyjne, Instytutu Studiów Politycznych PAN i Wydawnic-two TRIO, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bc5995d-44a5-4c84-9819-7586f14e6ed3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.