Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 163-186

Article title

Transformacja Wojsk Lądowych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2013. Wybrane problemy, próba oceny

Content

Title variants

EN
Transfromation of the Land Forces of the Polish Republic 19952013. Key issues and appraisal

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie krytycznej analizy realizowanych od 1995 roku procesów transformacyjnych w ramach Wojsk Lądowych Rzeczypospolitej Polskiej. Autor prezentuje kolejne etapy przekształceń struktur organizacyjnych Wojsk Lądowych, opisuje aktualny potencjał sił lądowych, dokonuje także oceny planowanych działań rozwojowych zapowiedzianych w programie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP
EN
The purpose of this article is to critically analyze transformation processes of the Land Forces of the Polish Republic, implemented since 1995. The author presents the successive stages of transformation of the organizational structure of the Land Forces, describes the current potential of the ground forces, also makes assessment of the proposed development activities announced in the program of technical modernization of the Polish Armed Forces.

Year

Issue

1

Pages

163-186

Physical description

Dates

published
2016-03

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Bydoń B. i in. (2012). Wojsko Polskie w Afganistanie: doświadczenia i perspektywy. Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 • Chrobak R., Posobiec J., Sobolewski G. (2003). Działania bojowe dywizji. Warszawa: Wydział Wojsk Lądowych, Akademia Obrony Narodowej.
 • Ciastoń R. i in. (2014). Siły Zbrojne RP – stan, perspektywy i wyzwania modernizacyjne. Warszawa: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego.
 • Koziej S. (1996). Polska doktryna obronna i jej modyfikacje w obliczu integracji z NATO. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kubiński i in. (2010). Taktyka wojsk lądowych: podręcznik. Warszawa: Instytut Wojsk Lądowych, Akademia Obrony Narodowej.
 • Mickiewicz P. (2005). Polska droga do NATO: implikacje polityczne i wojskowe. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego (1997). Polska polityka obronna oraz struktury Sił Zbrojnych RP w warunkach rozszerzenia NATO. Warszawa – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej (4 październik 2013), Uchwała Nr 164 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”. Poz. 796. Warszawa.
 • Polak R., Telep J. (2003). Armia zawodowa – uwarunkowania organizacyjne i ekonomiczne. Warszawa: Bellona.
 • Rada Ministrów (2013). Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022. Przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. Warszawa.
 • Wołejszo J., Jakubczak R. i in. (2013). Obronność. Teoria i praktyka. Warszawa: Bellona.
 • Zieliński J. (2003). Wojska lądowe jako rodzaj sił zbrojnych: studium operacyjne dla słuchaczy SOS. Warszawa: Wydział Wojsk Lądowych, Akademia Obrony Narodowej.
 • Zieliński J. (1998). Zarys teorii sztuki operacyjnej wojsk lądowych Rzeczypospolitej Polskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4bc6d576-c0bf-4157-8073-2542d4842ff7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.