PL EN


2013 | 1 | 4 | 279-293
Article title

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim

Authors
Content
Title variants
EN
The economic conditions for the development of entrepreneurship in świętokrzyskie region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony przedsiębiorczości i znaczeniu dla niej władz lokalnych w województwie świętokrzyskim. Na początku została przedstawiona sytuacja gospodarcza województwa świętokrzyskiego. W kolejnych częściach zobrazowano poziom przedsiębiorczości mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz przedstawiono sytuację finansową przedsiębiorstw. W ostatniej części uwaga została skupiona na zaprezentowaniu wyników z przeprowadzonych badań własnych.
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
279-293
Physical description
Contributors
author
 • Mgr, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ekraska@ujk.edu.pl
References
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2248_PLK_HTML.htm, dostęp dnia 10.12.2012.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2248_PLK_HTML.htm, dostęp dnia 10.12.2012.
 • Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M. (2001), Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd lokalny, PARP, Warszawa.
 • GUS, Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl/bdr_s/app/dane_podgrup.katgrupg?p_dane=0&p_kate=25, dostęp dnia 10.12.2012.
 • Inwestowanie w przyszłość Europy: piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej (2010), Wyd. Eric von Breska, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej.
 • Nowicki M. (2010) (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Przedsiębiorczość w Polsce (2011), Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2011 (2011), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2011 (2011), Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce.
 • Schumpeter J. A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Sztando A. (1999), Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, „Samorząd Terytorialny" nr 7-8.
 • Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w II połowie 2010 r. (2011), Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.
 • Wojciechowski E. (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bd41ab6-666c-4147-bc87-9c90a56aa7aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.