PL EN


2015 | 4(38) | 110-121
Article title

The crisis of legitimacy of the EU from the perspective of intergovernmentalism

Title variants
PL
Kryzys legitymizacji UE z perspektywy paradygmatu międzyrządowego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the paper is to analyse the sources of the crisis of legitimacy of the EU from the perspective of the intergovernmental paradigm. The paper also focuses on the nature of this crisis and the possibilities of increasing the legitimacy of the EU. The author claims that the crisis of legitimacy is a result of the fact that there is “too much Europe”, not “too little”. According to Andrew Moravcsik’s approach to intergovernmentalism, the EU crisis is a result of feeling that the European Union has ceased to be seen as an effective tool for realising the interests of the states, or that the states started to define their preferences in the integration process in an unreasonable way.
PL
W pracy przestawiono ocenę źródeł kryzysu legitymizacji UE z punktu widzenia międzyrządowości, naturę tego kryzysu wynikającą ze sposobu rozumienia legitymizacji UE oraz projekcję sposobów zwiększenia stopnia legitymacji dla Wspólnoty zgodnych z założeniami międzyrządowości. Autor stoi na stanowisku, że z punktu widzenia międzyrządowości kryzys legitymizacji to efekt tego, że w danym momencie „Europy jest za dużo”, a nie „za mało”. Uwzględniając stanowisko Andrew Moravcsika na międzyrządowość kryzys UE będzie bowiem rezultatem poczucia, że Unia Europejska przestała być postrzegana za skuteczne narzędzie realizacji interesów państw, ewentualnie państwa zaczęły nieracjonalnie określać swoje preferencje w procesie integracji.
Year
Issue
Pages
110-121
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
  • Institute of European Studies, Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw
References
  • BORKOWSKI Paweł Janusz (2013), Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej, Warszawa.
  • CZACHÓR Zbigniew (2013), Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa.
  • ERIKSEN Erik Oddvar, FOSSUM John Erik (2004), Europe in Search of Legitimacy: Strategies of Legitimation Assessed, „International Political Sciences Review”, no. 4.
  • FABBRINI Sergio (2013), Intergovernmentalism and Its Limits: The Implications of the Euro Crisis on the European Union, http://www.carloalberto.org/assets/events/fabbrini7mar2013.pdf (14.04.2014).
  • LORD Christopher, MAGNETTE Paul (2004), E Pluribus Unum? Creative Disagreement about Legitimacy in the EU, „Journal of Common Market Studies”, no. 1.
  • MORAVCSIK Andrew (2002), In Defence of the ‘Democratic Deficit’: Reassessing Legitimacy in the European Union, „Journal of Common Market Studies”, no. 4.
  • RUSZKOWSKI Janusz (2007), Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa.
  • SARKOZY Nicolas (2011), Le texte intégral du discours de Nicolas Sarkozy à Toulon, http://tempsreel.nouvelobs.com/sources-brutes/20111202.OBS5859/le-texte-integral-du-discours-de-nicolas-sarkozy-a-toulon.html (9.04.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bdba994-c09e-4aa9-8b8e-dc1e4c936347
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.