PL EN


2014 | 14/2 | 25-40
Article title

RELIGIJNY SYSTEM ZNACZEŃ I POCZUCIE SENSU ŻYCIA JAKO PREDYKTORY EUDAJMONISTYCZNEGO DOBROSTANU PSYCHICZNEGO U OSÓB CHORYCH NA NOWOTWÓR

Authors
Content
Title variants
EN
THE RELIGIOUS MEANING SYSTEM AND THE MEANING IN LIFE AS PREDICTORS OF EUDAIMONISTIC WELL-BEING AMONG PEOPLE WITH CANCER
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu było zbadanie predykcyjnej wartości religijnego systemu znaczeń i poczucia sensu życia dla eudajmonistycznego dobrostanu psychicznego wśród osób chorych na nowotwory. Wcześniejsze badania sugerują, że religijność i poczucie sensu życia mogą odgrywać rolę w ocenach dotyczących satysfakcji i zadowolenia z życia. W badaniu, które miało określić charakter i stopień powiązań między wymienionymi czynnikami, wzięło udział 135 osób chorych na nowotwory narządów wewnętrznych (71 kobiet i 64 mężczyzn). Wyniki pokazały, że religijny system znaczeń dodatnio wiązał się z dobrostanem eudajmonistycznym, przy czym wymiar sensu charakteryzował się silniejszymi związkami niż wymiar orientacji. Dodatnie zależności wystąpiły także między poczuciem sensu życia i dobrostanem. Obecność sensu odgrywała jednak ważniejszą rolę w dobrostanie eudajmonistycznym chorych niż poszukiwanie sensu. Najsilniejsze związki w ramach poczucia sensu życia i dobrostanu wystąpiły dla osobistego profilu sensu, który reprezentuje egzystencjalną naturę poczucia sensu życia.
EN
The purpose of this article was to examine the predictive value of the religious meaning system and the meaning in life for eudaimonistic well-being among people with cancer. Previous research suggests that religiousness and the meaning in life may play a role in the appraisals regarding life satisfaction and contentment. 135 people (71 women and 64 men) took part in the current research, which aimed at determining the character and level of associations between the factors. The results demonstrated that the religious meaning system was positively associated with eudaimonistic well-being, with the sense dimension having stronger links than the orientation. Positive associations also occurred between meaning in life and well-being. The presence of meaning played a more important role in eudaimonistic well-being than the search. The strongest links in the relations of the meaning in life and the well-being were found for personal meaning profile, which represents the existential nature of meaning in life.
Year
Issue
Pages
25-40
Physical description
Contributors
author
  • DARIUSZ KROK Instytut Nauk o Rodzinie Uniwersytet Opolski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bdc54b1-a08d-40e9-8c34-34db93888660
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.