PL EN


2013 | 2 | 4 | 24-33
Article title

Infrastruktura usługowa w Polsce i Europie - obecne problemy dostępu do niej a zmiany wynikające z konieczności implementacji Dyrektywy 34/12

Content
Title variants
EN
Railway service infrastructure in Poland and in Europe – current problems of infrastructure access and changes resulting from the duty to implement Directive 34/12
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje problemy wiążące się z brakiem lub niedoskonałością przepisów, które definiują pojęcie i zakres dostępu do infrastruktury usługowej w Polsce i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, co w dużym stopniu przyczyniło się do wprowadzenia zmian, jakie zostaną dokonane w wyniku implementacji zapisów Dyrektywy 2012/34.
EN
The paper presents a number of problems associated with the lack of or shortcomings of current legislation that defines the notion and scope of service infrastructure access in Poland and other EU Member States. It is these problems that have largely contributed to the introduction of the changes to be made by the implementation of the provisions of Directive 2012/34.
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
24-33
Physical description
Dates
published
2013-08-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4be5f1ff-033d-45f8-8653-0e0349e79dc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.