PL EN


2014 | 51 | 139-150
Article title

Skreślone dusze. O homoseksualizmie na ambonie uwag kilka

Content
Title variants
EN
Souls Written Off: A Few Remarks on Homosexuality on the Pulpit
DE
Gelöschte Seelen. Über Homosexualität auf der Kanzel - mehrere Kommentare
Languages of publication
PL EN DE
Abstracts
PL
Pismo Święte i nauczanie Kościoła stosunki homoseksualne uznaje za niezgodne z porządkiem ustanowionym przez Stwórcę. Godzą one w przyrodzoną godność sprawców, a także w społeczny model rodziny. Kaznodziejstwo mówiące o homoseksualizmie oraz skierowane do osób homoseksualnych winno być delikatnym zaproszeniem do czystości. Fundamentem, na którym opiera się przepowiadanie jest miłość, dzięki której wszyscy jesteśmy w Kościele, również osoby homoseksualne. Do nich – braci i sióstr – Kościół mówi: „Potrzebujemy siebie nawzajem. [...] Jesteście zawsze naszymi dziećmi”.
EN
The Holy Scripture and Church teaching recognise homosexual relations as contrary to the order of things established by the Creator. These relations constitute a threat to happy eternity as well as damage the innate dignity of their perpetrators and the social model of the family. Preaching on the subject of homosexuality addressed to homosexual persons should be a gentle invitation to chastity. The preaching must absolutely be founded on love, which will allow the Church to call out to its homosexual brothers and sisters: “We need one another [...] You are always our children”.
DE
Die Heilige Schrift und die Lehre der Kirche halten homosexuelle Beziehungen unvereinbar mit der Ordnung der Dinge, die der Schöpfer bestimmt hat. Sie sind eine Bedrohung für die Ewigkeit und stimmen nicht mit der Würde der Täter sowie dem sozialen Modell der Familie überein. Eine Predigt über Homosexualität sollte eine sanfte Einladung zur Keuschheit sein. Die Grundlage der Predigt muss die Liebe sein, mit der die Kirche den homosexuellen Brüdern und Schwestern zuruft: „Wir brauchen einander (…) Ihr seid immer unsere Kinder“.
Year
Issue
51
Pages
139-150
Physical description
Contributors
  • Katedra Teologii Praktycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 10-041 Olsztyn, tsz2000@poczta.fm
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bfba36e-27b1-4158-9fb7-e9be51090561
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.