PL EN


2012 | 896 | 5-18
Article title

Komunikacyjne zachowania menedżerów i ich współpracowników w aspekcie generowania i wykorzystania wiedzy w wybranych organizacjach Małopolski

Title variants
EN
The Communication Behaviour of Managers and their Staff in Terms of the Generation and Use of Knowledge in Selected Organisations in Małopolska
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article was written on the assumption that team communication focused on creative problem-solving plays a leading role in the generation and use of knowledge in organisations. The results of pilot studies on the use of knowledge-oriented communication behavior in selected companies of Małopolska are presented.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Brzeziński M. [2009], Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Davenport T.H. [2007], Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Dawid-Sawicka M. [2008], Zaangażowanie pracowników – czy jest się czym martwić? „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4.
 • Drevet A., Fustier M., Kauffman A. [1975], Inwertyka. Metody poszukiwania twórczych rozwiązań, WNT, Warszawa.
 • Dworczak M., Szlasa R. [2001], Zarządzanie innowacjami i wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Gach D. [2000], Gorąca grupa – metoda zespołowego rozwiązywania problemów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 534, Kraków.
 • Katzenbach J.R., Smith D.K. [2001], Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Leavitt H.J., Lipman-Blumen J. [1995], Hot Groups, „Harvard Business Review”, July–August.
 • Nonaka I., Takeuchi H. [2000], Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 • Parker G. [2007], Zespoły interdyscyplinarne, MT&DC, Warszawa.
 • Potocki A. [2008], Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Szwiec P. [2008], Wpływ przywództwa na aktywność twórczą pracowników, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4.
 • Thomas J.P. [2009], Perswazja i wywieranie wpływu w zarządzaniu, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • West M.A. [2000], Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Nauko-we PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c0659ea-d347-482d-9346-70742cf904c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.