PL EN


2018 | 18 | 3 | 15-20
Article title

Anthropometric Profile, Wingate Performance and Special Judo Fitness Levels of Turkish Olympic Judo Athletes

Content
Title variants
PL
Profil antropometryczny, test wydolności (Wingate) i specjalny test sprawdzający poziom umiejętności judo tureckich olimpijczyków
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background. Judo is an Olympic sport where physical fitness is of great importance as well as technique and tactics. Physical and physiological conditions of the athletes are very important for a better judo performance and there is still a need for more data related to these determinants. Problem and aim. There is a need for more data concerning anthropological determinants of judo athletes. Thus, the aim of this study was to evaluate anthropometric profile, Wingate and Special Judo Fitness Test (SJFT) performance. Methods. The following tests and measurements were conducted in order to investigate anthropometric profile, Wingate and Special Judo Fitness Test (SJFT) performance of male (n=7) and female (n=10) judo athletes from Turkish Olympic judo team: anthropometric measurements, Wingate anaerobic test (WanT) and SJFT. An independent Student t test was used to compare male and female athletes. Pearson product correlation was used to verify the relationship between variables. Effect sizes were calculated following the recommendations by Rhea (2004). Results. There were differences between male and female athletes in the following variables; fat-free mass, body fat percentage, peak and mean power, HR after the set A and in the SJFT index (p< 0.05).Large and very large correlations were found between anthropometric measurements, SJFT parameters and WanT performance results (p<0.01). Large correlation was found between fat-free mass and HR values during SJFT sets (p<0.05). Conclusions. It can be concluded that the higher the fat percentage, the lower is the performance in activities involving body displacement. In conclusion, sex and weight differences should be taken into consideration while evaluating judo athletes and because higher fat-free mass means better SJFT performance, the training program should be organized to decrease or maintain body fat and increase muscle mass.
PL
Tło. Judo to sport olimpijski, w którym ważna jest sprawność fizyczna, a także technika i taktyka. Warunki fizyczne i fizjologiczne sportowców są bardzo ważne dla osiągnięcia lepszych wyników w judo i nadal istnieje zapotrzebowanie na więcej danych związanych z tymi determinantami. Problem i cel. Potrzebne są dalsze dane dotyczące uwarunkowań antropologicznych judoków. W związku z tym, celem niniejszego badania było dokonanie oceny profilu antropometrycznego, przy zastosowaniu testów sprawdzających sprawność (Wingate i Special Judo Fitness Test). Metody. W celu zbadania profilu antropometrycznego przeprowadzono następujące testy i pomiary: test Wingate i Special Judo Fitness Test (SJFT) dla zawodników (n = 7) i zawodniczek (n = 10) z tureckiej drużyny olimpijskiej w judo. Do porównania sportowców płci męskiej i żeńskiej wykorzystano niezależny t-test. W celu zweryfikowania zależności między zmiennymi zastosowano korelację liniową Pearsona. Siłę relacji między dwiema zmiennymi w populacji statystycznej obliczono zgodnie z zaleceniami Rhea (2004). Wyniki. Zanotowano różnice między sportowcami płci męskiej i żeńskiej w następujących zmiennych: beztłuszczowa masa, procent tkanki tłuszczowej, moc szczytowa i średnia, tętno (HR) w zbiorze A i indeks SJFT (p <0,05). Znaleziono duże i bardzo duże korelacje między pomiarami antropometrycznymi, parametrami SJFT i wynikami wydajności WanT (p <0,01 ). Stwierdzono dużą korelację pomiędzy beztłuszczową masą a wartościami tętna podczas testu SJFT (p <0,05). Wnioski. Można stwierdzić, że im wyższy procent tkanki tłuszczowej, tym niższe są czynności związane z przemieszczeniem ciała. Należy wziąć pod uwagę różnice płci i masy ciała podczas oceniania sportowców judo, a ponieważ masa o wyższej zawartości tłuszczu oznacza lepszą wydajność w czasie testu SJFT, Program szkolenia powinien być zorganizowany w celu zmniejszenia lub utrzymania poziomu tkanki tłuszczowej i zwiększenia masy mięśniowej.
Year
Volume
18
Issue
3
Pages
15-20
Physical description
Contributors
author
  • Kastamonu University, Kastamonu (Turcja)
  • Kastamonu University, Kastamonu (Turkey)
  • Kastamonu University, Kastamonu (Turcja)
  • Kastamonu University, Kastamonu (Turcja)
  • University of Sao Paulo, Sao Paulo (Brazylia)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c0846ed-5e79-4956-84e2-8d9579f1f29f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.