PL EN


2014 | 2 | 2 | 184-195
Article title

Determinanty współpracy transgranicznej Austrii i Republiki Słowackiej. Rola Bratysławy i Wiednia w rozwoju wzajemnych kontaktów

Authors
Content
Title variants
EN
Determinants of cross-border cooperation between Austria and Slovak Republic. The role of Bratislava and Vienna in the development of mutual contacts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy słowacko-austriackiej współpracy transgranicznej po 1989 roku. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania geograficzne, wynikające z bliskości stolic Austrii (Wiedeń) i Słowacji (Bratysława), co nadaje im status i charakter podobny do określanego w literaturze przedmiotu jako miasta bliźniacze (twin cities). Wyjaśnienie problemu rozpoczęto od zwrócenia uwagi na historyczne i polityczne okoliczności, które miały znaczący wpływ na charakter wzajemnych stosunków i współpracę regionalną. Następnie przedstawiono aktualne wyzwania współpracy transgranicznej w regionie, a także przedstawiono szerszą perspektywę w postaci analizy współpracy regionalnej. W artykule skupiono się także na wzajemnym postrzeganiu przez mieszkańców regionów przygranicznych, kondycji jak i wizerunku regionalnej współpracy Austrii i Słowacji.
EN
The paper looks at selected aspects of Slovak-Austrian cross-border cooperation after 1989, also examines networking and cooperation between capital cities: Vienna (AT) and Bratislava (SK), because of its geographical proximity, and the special status of this urban area, close to the concept of twin city. In order to meet the goal it was necessary to point out at historical and political circumstances that had significant impact on the nature of bilateral relations and regional cooperation. The text focuses on mutual perception, condition and outlooks of Slovak-Austrian regional cooperation. In the text, we applied scientific methods of comparison, analysis and synthesis. The content and methods used in the text represent one of the possible views on the topic discussed.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
184-195
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie
translator
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-3781
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c0befe4-23fd-41fe-aa82-e5985c43794a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.