PL EN


2015 | 63 | 2 | 270-277
Article title

[rec.] Philip Kitchter, Life After Faith. The Case for Secular Humanism

Authors
Content
Title variants
EN
[rev.] Philip Kitchter, Life After Faith. The Case for Secular Humanism
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
63
Issue
2
Pages
270-277
Physical description
Contributors
References
 • Barker G., Kitcher P., Philosophy of Science. A New Introduction, New York – Oxford: Oxford University Press 2014 [seria: Fundamentals of Philosophy, red. J.M. Fischer, J. Perry].
 • Dewey J., A Common Faith, New Haven: Yale University Press 1934.
 • Gutowski P., Czym jest „nowy ateizm”?, w: Nauki przyrodnicze a „nowy ateizm”, red. M. Słomka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 7-45.
 • Gutowski P., Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya, Lublin: Wydawnictwo KUL 2002, s. 108, 124.
 • Gutowski P., Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 292-342.
 • Habermas J., Wierzyc i wiedzieć, „Znak” 54( 2002), nr 9(568), s. 14-15.
 • James W., Pragmatyzm. Nowa nazwa kilku starych metod myślenia, tłum. M. Filipczuk, posłowie P. Gutowski, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa 2004.
 • Kitcher P., Living with Darwin: Evolution, Design, and the Future of Faith, New York: Oxford University Press 2007.
 • Kitcher P., Abusing Science: The Case Against Creationism, Cambridge: MIT Press 1982.
 • Kitcher P., Death in Venice. The Cases of Gustav von Aschenbach, New York: Columbia University Press 2013.
 • Kitcher P., Life After Faith. The Case for Secular Humanism [The Terry Lectures Series], New Haven – London: Yale University Press 2014, ss. 175.
 • Kitcher P., Preludes to Pragmatism. Toward a Reconstruction of Philosophy, New York: Oxford University Press 2012, ss. 424.
 • Kitcher P., Science in a Democratic Society, New York: Prometheus Books 2011.
 • Kitcher P., Science, Truth, and Democracy, New York: Oxford University Press 2001.
 • Kitcher P., The Advancement of Science: Science without Legend, Objectivity without Illusion, New York: Oxford University Press 1993.
 • Kitcher P., The Ethical Project, Cambridge, MA – London: Harvard University Press 2011.
 • Kitcher P., The Ethical Project, Cambridge: Harvard University Press 2011.
 • Kitcher P., The Lives to Come: The Genetic Revolution and Human Possibilities, New York-London: Simon and Schuster, Penguin 1996.
 • Kitcher P., The Nature of Mathematical Knowledge, Oxford: Oxford University Press 1983.
 • Kitcher P., Toward a Pragmatist Philosophy of Science, „Theoria” 77(2013), s. 185-231.
 • Kitcher P., Vaulting Ambition: Sociobiology and the Quest for Human Nature, Cambridge: MIT Press 1985.
 • Snow C.P., The two cultures and the scientific revolution, „Encounter” 12(1959), nr 6, s. 17-24 oraz 13(1959), nr 1, s. 22-27 (j. polskim: tenże, Dwie kultury, tłum. T. Baszniak, przedmowa S. Collini, Warszawa: Prószyński i S-ka 1999).
 • Starościc A., Odnowa filozofii a idee pragmatyzmu. Stanowisko Philipa Kitchera, „Kwartalnik Filozoficzny” 43(2015), z. 2, s. 101-117.
 • The Third Culture: Beyond the Scientific Revolution, red. John Brockman, New York: Simon & Schuster 1995 (j. polskim: Trzecia kultura, red. tenże, tłum. P. Amsterdamski i in. [seria: Nauka u Progu Trzeciego Tysiąclecia, t. 6], Wydawnictwo CIS: Warszawa 1996).
 • Zob. A. Starościc, Gillian Barker, Philip Kitcher, Philosophy of Science. A New Introduction, „Roczniki Filozoficzne” 62(2014), nr 3, s. 139-146.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0035-7685
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c0e2c8a-993c-4927-a9ca-3092e72ecb18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.