PL EN


2018 | 6(978) | 189-204
Article title

Koncepcja zarządzania zasobami i usługami informatycznymi w sądach powszechnych

Title variants
EN
IT Resource and Service Management in Common Courts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została przedstawiona koncepcja dobrej praktyki informatycznej w zakresie zarządzania zasobami i usługami informatycznymi. Koncepcja dobrej praktyki powstała podczas wdrażania pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” programu operacyjnego „Kapitał ludzki”. W artykule opisano cele dobrej praktyki, jej szczegółową zawartość oraz efekty, jakie przyniosło jej wdrożenie.
EN
The paper describes good practice in IT resource and service management, developed during the implementation of a pilot study of good governance of judiciary units in the project “PWP Education in the time and cost management of judicial proceedings – case management” of the Human Capital Programme. The paper presents a detailed description of good practice objectives and the effects of their implementation.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Obliczeniowych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, grabowsm@uek.krakow.pl
References
 • Badanie ewaluacyjne pilotażu wdrażania dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”. Raport końcowy (2015), ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, Kutno.
 • Baskerville R.L. (1999), Investigating Information Systems with Action Research, Communications of the Association for Information Systems, vol. 2, Article 19, http://aisel.aisnet.org/cais/vol2/iss1/19 (data dostępu: 15.09.2014).
 • Baskerville R.L., Wood-Harper A.T. (1996), A Critical Perspective on Action Research as a Method for Information Systems Research, „Journal of Information Technology”, vol. 11, nr 3, https://doi.org/10.1080/026839696345289.
 • Bueno T.C.D., Bortolon A., Hoeschl H.C., Mattos E.S., Santos C.S., Theiss I. (2003), Using RBC to Classify Judicial Petitions on e-Court, Proceedings of the 9th international conference on Artificial intelligence and law, ICAIL ‘03, June 24–28, Edinburgh, Scotland, UK.
 • COBIT 4.1. Metodyka. Cele kontrolne. Wytyczne zarządzenia. Modele dojrzałości (2010), IT Governance Institute, Stowarzyszenie Audytu, Bezpieczeństwa i Kontroli Systemów Informacyjnych ISACA, Warszawa.
 • Cole M., Avison D. (2007), The Potential of Hermeneutics in Information Systems Research, „European Journal of Information Systems”, vol. 16, nr 6, 820–833, https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000725.
 • Cots S., Casadesus M., Marimon F. (2016), Benefits of ISO 20000 IT Service Management Certification, „Information Systems and e-Business Management”, vol. 14, nr 2, https://doi.org/10.1007/s10257-014-0271-2.
 • Davison R.M., Martinsons M.G., Kock N. (2004), Principles of Canonical Action Research, „Information Systems Journal”, vol. 14, nr 1, https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2004.00162.x.
 • Davison R.M., Martinsons M.G., Ou C.X.J. (2012), The Roles of Theory in Canonical Action Research, „MIS Quarterly”, vol. 36, nr 3, https://doi.org/10.2307/41703480.
 • Ficano C., Förster C., Grabowski M., Hertweck D., Hiebler K., Hoffmann C., Karagiannis D., Küller P., Miron E.T., Silhar K., Soja P., Vágner A., Vécsi B., Vogt M., Walterová I., Zajac A. (2013), Bringing IT Service Management and Innovation To SMEs in Central Europe, INNOTRAIN IT – Innovation Training IT Central Europe, Public final report of the project INNOTRAIN IT, MFG Innovation Agency for ICT and Media Baden-Württemberg, Germany, https://www.hs-heilbronn.de/5076380/INNOTRAIN-IT-Public-Final-Report-Web.pdf (data dostępu: 5.09.2017).
 • Gorham U. (2012), State Courts, e-filing, and Diffusion of Innovation: A Proposed Framework of Analysis, Proceedings of the 13th Annual International Conference on Digital Government Research, dg.o ‘12, June 04–07, College Park, MD, USA.
 • Grabowski M., Madej J., Trąbka J. (2018), Koncepcja metodyki projektowania i wdrażania dobrych praktyk informatycznych dla sądów powszechnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 4(976), https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0413.
 • Iden J., Eikebrokk T.R. (2014), Using the ITIL Process Reference Model for Realizing IT Governance: An Empirical Investigation, „Information Systems Management”, vol. 31, nr 1, https://doi.org/10.1080/10580530.2014.854089.
 • Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka (2016), red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, Seria Monografie Prawnicze, C.H. Beck, Warszawa.
 • An Introductory Overview of ITIL® 2011 (2012), eds Cartlidge A., Lillycrop M., The IT Service Management Forum, https://www.tsoshop.co.uk/gempdf/itSMF_An_Introductory_Overview_of_ITIL_V3.pdf (data dostępu: 5.09.2017).
 • Keel A.J., Orr M.A., Hernandez R.R., Patrocinio E.A., Bouhard J. (2007), From a Technology-oriented to a Service-oriented Approach to IT Management, „IBM Systems Journal”, vol. 46, nr 3, https://doi.org/10.1147/sj.463.0549.
 • Kneeler M. (2013), Executive Briefing: the Nenefits of ITIL®, Axelos, https://www.axelos.com/case-studies-and-white-papers/executive-briefing-the-benefits-of-itil (data dostępu: 5.09.2017).
 • Luzuriaga, J.M., Cechich A. (2011), Electronic Notification of Court Documents: A Case Study, Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, ICEGOV ‘11, September 26–28, Tallinn, Estonia.
 • Marrone M., Gacenga F., Cater-Steel A., Kolbe L. (2014), IT Service Management: A Cross-national Study of ITIL Adoption, „Communications of the Association for Information Systems”, vol. 34, Article 49, https://doi.org/10.17705/1cais.03449.
 • Mizerski A. (2014), Usługowy model zarządzania pracą Oddziału Informatycznego z wykorzystaniem dobrych praktyk biblioteki ITIL (w:) Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, red. K. Hejosz, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków, http://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/metodyka_zarzadzania_internet.pdf (data dostępu: 5.09.2017).
 • Paulk M.C., Weber C.V., Curtis B., Chrissis M.B. (1993), Capability Maturity Model for Software (Version 1.1), Technical Report CMU/SEI-93-TR-024 ESC-TR-93-177, February, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/1993_005_001_16211.pdf (data dostępu: 13.04. 2018).
 • Raport całościowy z wdrożenia za okres od 1 grudnia 2013 r. do 24 października 2014 r. (2014), oprac. WYG International, WYG Consulting, WYG PSDB, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Allerhanda na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, http://www.efs2007-2013.gov.pl/Dokumenty (data dostępu: grudzień 2016).
 • Vries E. (2007), Rigorously Relevant Action Research in Information Systems, University of Amsterdam, The Netherlands, Sprouts: Working Papers on Information Systems, 7(4), http://sprouts.aisnet.org/7-4 (data dostępu: 19.04.2014).
 • Wan J., Jones J.D. (2013), Managing IT Service Management Implementation Complexity: From the Perspective of the Warfield Version of Systems Science, Enterprise Information Systems, vol. 7, nr 4, https://doi.org/10.1080/17517575.2011.625572.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c122fe1-a1f3-4782-b216-99215c52f3f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.