PL EN


2015 | 2(14) |
Article title

Wielki Inkwizytor a idea rosyjska

Authors
Content
Title variants
EN
The Grand Inquisitor and the Russian Idea
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is an attempt at a philosophical interpretation of the Grand Inquisitor, a figure from The Brothers Karamazov by Fyodor Dostoevsky. My interpretation refers to Dostoevsky's historiosophical and political views as expressed in his journalistic writing. The analysis points to the connection between the literary figure of the Grand Inquisitor and the notion of the „Russian idea‟, which posits the complementarity of religion and politics (constituting a variant of political theology).
PL
Artykuł jest próbą filozoficznej interpretacji postaci Wielkiego Inkwizytora – figury wykreowanej przez Fiodora Dostojewskiego w powieści Bracia Karamazow. Zaproponowana interpretacja odwołuje się do poglądów historiozoficzno-politycznych rosyjskiego pisarza, zaczerpniętych z jego wypowiedzi publicystycznych. Przeprowadzone analizy pozwalają wskazać na wewnętrzny związek literackiej figury Wielkiego Inkwizytora z koncepcją „rosyjskiej idei”, w której religia i polityka wzajemnie się uzupełniają (stanowiąc swoisty wariant teologii politycznej).
Contributors
  • Jagiellonian University in Kraków, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c131ab6-8f54-4675-9864-6727c21f06d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.