PL EN


2014 | 5 | 1 | 611-616
Article title

Jakość estymacji stanu z ciągłymi pomiarami dla modelu zanieczyszczonej rzeki

Content
Title variants
EN
The quality of state estimation of measurements for model polluted river
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z badaniami symulacyjnymi jakości estymacji stanu filtrem typu Kalman-Bucy. Badany obiekt stanowiła rzeka zanieczyszczona biochemicznie opisana równaniami różniczkowymi cząstkowymi typu hiperbolicznego. Jakość estymacji określano przy pomocy funkcjonału reprezentującego sumę kwadratu błędu w rozważanej przestrzeni rozwiązań. Na symulowany obiekt oddziaływano stochastycznymi zakłóceniami o rozkładzie gaussowskim dla różnych parametrów. Omówiono także problematykę doboru współczynnika wzmocnienia filtru, wartości początkowej estymacji, intensywności zakłóceń pomiarowych i ich wpływu na dokładność odwzorowania. Uzyskano zróżnicowaną jakość estymacji stanu, dobierając różne wartości parametrów podczas symulacji.
EN
The article presents the problems of the simulation study the quality of state estimation by filter Kalman-Bucy type. The test object was a river polluted biochemically described partial differential equations of hyperbolic type. Quality estimation determined using the sum square errors of estimation representing a functional of the solutions under consideration. On the simulated object interaction of stochastic interference of Gaussian distributions for various parameters. Also discussed the issue of selection of the filter gain, the initial estimation, the intensity of interference and measuring their impact on the accuracy of the mapping. Obtained varied quality of state estimation by choosing different values of parameters during the simulation
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
611-616
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Cieśla M. (2014), Eksperymenty symulacyjne estymacji stanu z nieciągłymi pomiarami dla modelu matematycznego opisanego równaniami różniczkowymi typu hiperbolicznego, praca inżynierska, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Rzeszów.
  • Korbicz K., Mazurkiewicz Z., Janczak A. (1987), Wybrane zagadnienia z teorii identyfikacji i estymacji, Zielona Góra.
  • Kwater T., Gomółka Z., Krutys P. (2010), Adaptacyjne podejście do wyznaczania wzmocnienia filtru Kalmana, „Technical News”, 1(31), 2(32).
  • Palczewski A. (2004), Równania różniczkowe zwyczajne, teoria i metody numeryczne z wykorzystaniem komputerowego systemu obliczeń symbolicznych, Warszawa.
  • Szymkiewicz R., Gąsiorowski D. (2010), Podstawy hydrologii dynamicznej, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c17f131-f037-4942-a421-49e22653e2db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.