PL EN


Journal
2017 | 46 | 241-253
Article title

Czy mózg się jąka?

Content
Title variants
EN
Does Brain Stutter?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania nad jąkaniem skoncentrowane wokół patologii układu nerwowego są aktualnie jednymi z najbardziej dynamicznie rozwijających się. U ludzi jąkających się stwierdza się różnego rodzaju nieprawidłowości dotyczące anatomii ośrodków odpowiedzialnych za realizację funkcji językowych, zaburzenia funkcjonalne, nieprawidłową lateralizację funkcji językowych oraz zaburzenia połączeń między ośrodkami. Wiele badań dowodzi, że u jąkających się występują zaburzenia funkcjonalnej asymetrii mózgu. Lewopółkulowa reprezentacja mowy nie jest tak wyraźnie zaznaczona jak u osób mówiących płynnie. Płynność mówienia możliwa jest dzięki realizacji planu motorycznego, który u jąkających się jest nieprawidłowo zsynchronizowany. Występuje też wadliwa współpraca pomiędzy programem lingwistycznym a jego motorycznym wykonaniem. Dysfunkcje dotyczą nie tylko obszarów ekspresyjnych mowy, ale także ośrodków słuchowych, których prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne dla prawidłowego przebiegu mowy. Badania dowodzą, że słuchowe sterowanie własną mową za pomocą sprzężenia zwrotnego jest u osób jąkających się zaburzone, a jednej z przyczyn upatruje się w nieprawidłowościach anatomicznych i funkcjonalnych obszaru słuchowego. Wyniki badań dotyczące budowy mózgu i jego funkcjonowania u osób jąkających się wskazują na liczne nieprawidłowości. Dotyczą one całego układu funkcjonalnego mowy. Warto podkreślić, że różnice funkcjonalne pojawiają się w sytuacji, kiedy jąkający się mówią lub nawet wtedy, kiedy wyobrażają sobie, że mówią.
EN
Currently, stuttering studies focused on central nervous system pathology are one of those which develop most dynamically. Stutterers display various disorders within the anatomy of centres which control realization and abnormal lateralization of language functions, as well as functional disorders. Abundant research has proved that stutterers display disturbed functional brain asymmetry. The left hemisphere speech representation in a stutterer’s brain is marked less clearly than in the case of fluent speakers. Speech fluency comes from realizing the motor plan, which is abnormally synchronised in a stutterer’s brain. Similarly, stuttering people display incorrect cooperation between the language program and its motor performance. Dysfunctions are observed not only in the expressive speech areas, but also in the hearing centres, whose proper functioning is vital for normal course of speech. Research has showed the disturbed auditory feedback control of speech among stutterers, which is thought to be caused by anatomical and functional abnormalities within the brain hearing area. Results of studies over stutterers’ brain structure and functioning point to numerous abnormalities observed in the whole functional system of speech. Importantly, these functional differences occur among stutterers during actual speech and even when speaking is only visualized in the stutterer’s mind.
Journal
Year
Volume
46
Pages
241-253
Physical description
Dates
published
2020-08-27
Contributors
author
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy
 • Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Katedra Logopedii
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy
References
 • Alm P.A., 2004, Stuttering and the basal ganglia circuits: a critical review of possible relations, “Journal of Communication Disorder”, 37(4), s. 25–369.
 • Alm P.A., 2005, Copper in developmental stuttering, “Folia Phoniatrica and Logopedica”, 57(4), s. 216–222.
 • Alm P.A., Risberg J., 2007, Stuttering in adults: the acoustic startle response, temperamental traits, and biological factors, “Journal of Communication Disorder”, 40(1), s. 1–41.
 • Andrade C.R.F., Sassil F.C., Justel F.S., Meiral M.I.M., 2008, Speech and non-speech activities I stuttering, “Pró-Fono Revista de Atualização Científica”, 20(1), s. 67–70.
 • Aron A.R., Fletcher P.C., Bullmore E.T., Sahakian B.J., Robbins, TW., 2003, Stop-signal inhibition disrupted by damage to right inferior frontal gyrus in human, “Nature Neuroscience”, 6(2), s. 115–116.
 • Beal D.S., Gracco V.L., Brettschneider J., Kroll R.M., De Nil L.F., 2013, A voxel-based morphometry (VBM) analysis of regional grey and white matter volume abnormalities within the speech production network of children who stutter, “Cortex”, 49(8), s. 2151–61.
 • Beal D.S., Jason P., Cameron L.B., Henderson R., Gracco V.L., De Ni L., 2015, The trajectory of gray matter development in Broca’s area is abnormal in people who stutter, “Frontiers in Human Neuroscience”, 3(9), s. 89–97.
 • Bosshardt H.G., 2006, Cognitive processing load as a determinant of stuttering: Summary of a research programme, “Clinical Linguistics And Phonetics”, 20(5), s. 371–385.
 • Braun A.R., Varga M., Stager S., Schulz G., Selbie S., Maisog J.M., Carson R.E., Ludlow C.L., 1997, Altered patterns of cerebral activity during speech and language production in developmental stuttering. An H2(15)O positron emission tomography study, “Brain”, 120(5), s. 761–784.
 • Büchell T., Raedler T., Sommer M., Sach M., Weiller C., Koch M.A., 2004, White matter asymmetry in the human brain: a diffusion tensor MRI study, “Celebral Cortex”, 14(9), s. 945–951.
 • Belyk M., Kraft S.J., Brown S., 2015, Stuttering as a trait or state – an ALE meta-analysis of neuroimaging studies, “European Journal of Neuroscience”, 41(2), s. 275–84.
 • Cieslak M., Ingham R.J., Ingham J.C., Grafton S.T., 2015, Anomalous white matter morphology in adults who stutter, “Journal of Speech Language and Hearing Research”, 58(2), s. 268–277.
 • Chang S.E., Zhu D.C., 2013, Neural network connectivity differences in children who stutter, “Brain” 136(12), s. 3709–3726.
 • Curry F.K., Gegory H.H., 1969, The performance of stutterers on dichotic listening tasks thought to reflect cerebral dominance, “Journal of Speech Language and Hearing Research”, 12(1), s. 73–82.
 • Cykowski M.D., Kochunov P.V., Ingham R.J., Ingham J.C., Mangin, J.F., Riviere, D., Lancaster J.L., Fox P.T., 2008, Perisylvian sulcal Morphology and cerebral asymmetry patterns In adults who stutter, “Cerebral Cortex”, 18(3), s. 571–595.
 • De Nill L., Kroll R., Kapur S., Houle, S., 2000, A positron emission tomography study of silent and oral reading in stuttering and nonstuttering adults, “Journal of Speech Language and Hearing Research”, 43(4), s. 1038–1053.
 • Dronkers N.F., Plaisant O., Iba-Zizen M.T., Cabanis E.A., 2007, Paul Broca’s historic cases: high resolution MR imaging of the brains of Leborgne and Lelong, “Brain”, 130(5), s. 1432–1441.
 • Duffau H., Capelle L., Denvil D., Sichez N., Lopes M., Sichez H., 2003, The role of the dominant premotor cortex in language: a study using intraoperative functional mapping in awake patients, “Neurimage”, 20(4), s. 1903–1914.
 • Forster D.C., Webster W.G., 2001, Speech-motor control and interhemispheric relations in recovered and persistent stuttering, “Developmental Neuropsychology”, 19(2), s. 125–145.
 • Foundas A.L., Bollich A.M., Corey D.M., Hurley M., Heilman K.M., 2001, Anomalous anatomy of speech-language areas in adults with persistent developmental stuttering, “Neurology”, 57(2), s. 207–215.
 • Foundas A.L., Corey D.M., Hurley M.M., Heilman K.M., 2003, Verbal dichotic listening in developmental stuttering: subgroups with atypical auditory processing, “Neurology”, 61(10), s. 1378–1385.
 • Foundas A.L., Corey D.M., Hurley M.M., Heilman K.M., 2004, Verbal dichotic listening in developmental stuttering: subgroups with atypical auditory processing, “Cognitive and Behavioral Neurology”, 17(4), s. 224–232.
 • Foundas A.L., Mock J.R., Cindass R. Jr, Corey D.M., 2013, Atypical caudate anatomy in children who stutter, “Perceptual and Motor Skills”, 116(2), s. 528–43.
 • Fox P.T., Ingham R., Ingham J., Zamarripa F., Hu Xiong J., Lancaster J.L., 2000, Brain correlates of stuttering and syllable production: a PET performance-correlation analysis, “Brain”, 123(10), s. 1985–2004.
 • Furquim de Andrade C.R., Sassi F.C., Matas C.G., Neves I.F., Martin I.F., 2007, P300 evenedrelated potentials in stutterers pre and post treatment: a pilot study, “Pro-Fono Revista de Atualizacao Cientifica”, 19(4), s. 401–405.
 • Heitmann R.R., Asbjornsen A., Helland T., 2004, Attentional functions in speech fluency disorders, “Logopedics Phoniatrics Vocology”, 29(3), s. 119–127.
 • Howell P., Davis S., Williams S.M., 2006, Auditory abilities of speakers who persisted, or recovered, from stuttering, “Journal of Fluency Disorders”, 31(4), s. 257–270.
 • Howell P., 2007, The Effects of Gated Speech on the Fluency of Speakers Who Stutter, “Folia Phoniatrica Logopedica”, 59(5), s. 250–255.
 • Ingham R.J., Fox P.T., Costello-Ingham J., Zamarripa F., 2000, Is overt stuttered speech a prerequisite for the neural activation associated with chronic developmental stuttering, “Brain Lang.”, 75(2), s. 163–194.
 • Ingham, R.J., 2001), Brain imaging studies of developmental stuttering, “Journal of Communication Disorders”, 34(6), s. 493–516.
 • Ingham R.J., Wang Y., Ingham J.C., Bothe A.K., Grafton S.T., 2013, Regional brain activity change predicts responsiveness to treatment for stuttering in adults, “Brain and Language”, 127(3), s. 510–9.
 • Jansson-Verkasalo E., Eggers K., Järvenpää A., Suominen K., Van den Bergh B., De Nil L., Kujala T., 2014, Atypical central auditory speech-sound discrimination in children who stutter as indexed by the mismatch negativity, “Journal of Fluency Disorders”, 41, s. 1–11.
 • Jäncke L., Hänggi J., Steinmetz H., 2004, Morphological brain differences between adult stutterers and non-stutterers, “BMC Neurology”, 10; 4(1), s. 23–30.
 • Jäncke L., Hänggi J., Steinmetz H., 2003, Morphological brain differences between adult stutterers and non-stutterers, “Journal of Fluency Disorders”, 28(4), s. 319–335.
 • Joos K., De Ridder D., Boey R.A., Vanneste S., 2014, Functional connectivity changes in adults with developmental stuttering: a preliminary study using quantitative electro-encephalography, “Frontiers in Human Neuroscience”, 13(8), s. 783–791.
 • Kronfeld-Duenias V., Amir O., Ezrati-Vinacour R., Civier O., Ben-Shachar M., 2016, The frontal aslant tract underlies speech fluency in persistent developmental stuttering, “Brain Structure and Function”, 221(1), s. 365–81.
 • Lincoln M., Packman A., Onslow M., 2006, Altered auditory feedback and the treatment of stuttering: A review, “Journal of Fluency Disorders”, 31(2), s. 71–89.
 • Loukas T.M.J, De Nil L., Sasisekaran J., 2007, Jaw-phonatory coordination in chronic developmental stuttering, “Journal of Communication Disorders”, 40(3), s. 257–272.
 • Malek A., Amiri S., Hekmati I., Pirzadeh J., Gholizadeh H., 2013, A comparative study on diadochokinetic skill of dyslexic, stuttering, and normal children, “ISRN Pediatrics”, 6, s. 165–193.
 • Martin P.I., Naeser M.A., Theoret H., Tormos J.M., Nicholas M., Kurland J., Fregni F., Seekins H., Doron K., Pascual-Leone A., 2004, Transcranial magnetic stimulation as a complementary treatment for aphasia, “Seminars in Speech and Language”, 25(2), s. 181–191.
 • Mock J.R., Zadina J.N., Corey D.M., Cohen J.D., Lemen L.C., Foundas A.L., 2012, Atypical brain torque in boys with developmental stuttering, “Developmental Neuropsychology”, 37(5), s. 434–452.
 • Morgan M.D., Cran Ford J.L., Burk K., 1997, P300 event-related potentials in stutters and non-stutters, “Journal of Speech Language and Hearing Research” 40(10), s. 1334–1340.
 • Movsessian P., 2005, Neuropharmacology of theophylline induced stuttering: the role of dopamine, adenosine and GABA, “Medical Hypotheses”, 64(2), s. 290–297.
 • Naeser M.A., Martin P.L., Baker E.H., Hodge S.M., Sczerzenie S.E., Nicholas M., 2004, Overt prepositional speech in chronic nonfluent aphasia studied with the dynamic susceptibility contrast FMRI method, “Neuroimage”, 22(1), s. 29–41.
 • Namasivayam A.K., Lieshout P., de Nil, L., 2008, Bite-block perturbation in people who stutter: immediate compensatory and delayed adaptive processes, “Journal of Communication Disorders”, 41, s. 372–394.
 • Neef N.E., Anwander A., Friederici A.D., 2015, The Neurobiological Grounding of Persistent Stuttering: from Structure to Function, “Current Neurology and Neuroscience Reports” 15(9), s. 63–71.
 • Salmelin R., Schnitzler A., Schmitz F., Freund H.J., 2000, Single word reading in developmental stutterers and fluent speakers, “Brain”, 123(6), s. 1184–1202.
 • Saltuklaroglu T., Teulings H.L., Robbins M., 2009, Differential levels of speech and manual dysfluency in adults who stutter during simultaneous drawing and speaking tasks, “Human Movement Science”, 28(5), s. 643–654.
 • Sammer M., Koch M.A., Paulus W., Weiller C., Buchel C., 2002, Disconnection of seech-relevant brain areas in persistent deleopmental stuttering, “Lancet”, 360(9330), s. 380–383.
 • Santens P., De Letter M., Van Borsel J., De Reuck J., Caemaert,J., 2003, Lateralized effects of subthalamic nucleus stimulation on different aspects of speech in Parkinson’s disease, “Brain Lang”, 87(2), s. 253–258.
 • Stager S.V., Calis K., Grothe D., Bloch M., Berensen N.M., Smith P.J., Braun A., 2005, Treatment with medications affecting dopaminergic and serotonergic mechanisms: effects on fluency and anxiety in persons who stutter, “Journal of Fluency Disorders, 30(4), s. 319–335.
 • Subramanian A., Yairi E., 2006, Identification of traits associated with stuttering, “Journal of Communication Disorders”, 39(3), s. 200–216.
 • Tani T., Sakai Y., 2011, Analysis of five cases with neurogenic stuttering following brain injury in the basal ganglia, “Journal of Fluency Disorders”, 36(1), s. 1–16.
 • Toyomura A., Fujii T., Kuriki S., 2015, Effect of an 8-week practice of externally triggered speech on basal ganglia activity of stuttering and fluent speakers, “Neuroimage”, 1(109), s. 458–68.
 • Usler E., Weber-Fox C., 2008, Neurodevelopment for syntactic processing distinguishes childhood stuttering recovery versus persistence, “Journal of Neurodevelopmental Disorders” 7(1), s. 4–20.
 • Watkins K.E., Smith S.M., Davis S., Howell P., 2008, Structural and functional abnormalities of motor system in developmental stuttering, “Brian”, 131, s. 50–59.
 • Weber-Fox C., Hampton A., 2008, Stuttering and Natural Speech Processing of Semantic and Syntactic Constraints on Verbs, “Journal of Speech Language and Hearing Research” 51(5), s. 1058–1072.
 • Wieland E.A., McAuley J.D., Dilley L.C., Chang S.E., 2015, Evidence for a rhythm perception deficit in children who stutter, “Brain Language”, 144, s. 26–34.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c180c08-dc33-4b87-8fa7-baf14c7644f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.