PL EN


2012 | 8 | 33-50
Article title

W poszukiwaniu natury kryzysu współczesnej cywilizacji Zachodu

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
8
Pages
33-50
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
References
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004.
 • Białoskórski R., Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku, Warszawa 2010.
 • Camus A., Człowiek zbuntowany, Warszawa 2002.
 • Cervera J.A., Zagrożenia cywilizacji XX wieku, Wrocław 1999.
 • Fukuyama F., Koniec historii, Poznań 1996.
 • Goff J., Człowiek Średniowiecza, [w:] Człowiek Średniowiecza, red. J. Le Goff, Warszawa 2000.
 • Himmelfarb G., Jeden naród dwie kultury, Warszawa 2007.
 • Le Bon G., Psychologia tłumu, Kęty 2004.
 • M. Zdziechowski, Jak upadają cywilizacje, [w:] W obliczu końca, Wilno 1937,
 • Mojsiewicz C., Globalne problemy ludzkości, Poznań 1998.
 • Muszyński J., Megatrendy a polityka, Wrocław 2001.
 • Ortega y Gasset J., Bunt mas i inne pisma socjologiczne, Warszawa 1982.
 • Peccei A., Przyszłość jest w naszych rękach, Warszawa 1987.
 • Podgórecki A., Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976.
 • Quigley C., The Evolution of Civilizations: an Introduction to Historical Analysis, Indianapolis 1979.
 • Sepkowski A., Postęp i regres w „historiozofii potocznej”, Transformacje 1–4 (47–50), Warszawa 2006.
 • Simmel G., Filozofia kultury. Wybór esejów, Kraków 2007.
 • Skoczyński J., Pesymizm filozoficzny Mariana Zdziechowskiego, Wrocław 1983.
 • Spengler O., Zmierzch Zachodu, Warszawa 2001.
 • Toynbee A., Studium historii. Skrót dokonany przez D.C. Domervella, Warszawa 2000.
 • Wilson E., Przyszłość życia, Poznań 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-4087
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c1a97ed-b1de-4d13-ba42-b973c06d627a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.