PL EN


2013 | 31 | 324-335
Article title

Obsługa klienta jako wartość w zarządzaniu relacjami przedsiębiorstwo – klient

Authors
Content
Title variants
EN
The Service of a Customer as Managing Value of an Enterprise – Customer Relationship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dzisiejszym świecie – ukierunkowanym na usługi i wykorzystującym technologie – klienci przywykli do obsługi na najwyższym poziomie oraz do indywidualnie konstruowanych ofert produktów i usług. Aby być w zgodzie z tym podwyższonym standardem, trzeba dokładniej po-znać wymagania klientów i reagować szybciej niż dotychczas. Proces obsługi klienta musi rozpo-czynać się od spojrzenia na firmę oczami jej klientów. Ale najpierw trzeba dobrze poznać tych klientów, kim są, jakie mają potrzeby, co ich interesuje oraz co ich zachęci do wielokrotnego kupowania, jak również co spowoduje, że będą zadowoleni i zachwyceni. Zatem obsługa klienta powinna być traktowana przez przedsiębiorstwa jako wartość w budowaniu relacji z klientem.
EN
In today’s world – undirected to services and using technologies – customers are used to the highest level of services and to individually directed offers of products and services. To be in agreement with the raised standards, it is necessary to learn about the exact requirements of the customers and react faster than before. The process of serving the customer must start with a look at the firm with customers’ eyes. At first it is important to get to know the customers really well, who they are, what are their needs, what are they interested in and what will make them buy frequently with satisfaction and admiration. So the service of a customer should be treated by the enterprises as a quality in building relations with the customer.
Year
Issue
31
Pages
324-335
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
References
 • Christopher M., 2000, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa.
 • Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., 2004, Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa.
 • Doyle P., 2003, Marketing wartości, Wyd. Felberg SJA, Chyliczki.
 • Geffroy E.K., 1996, Clienting, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Horovitz J., 2006, Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa.
 • Kumar V., 2010, Zarządzanie wartością klienta, PWN, Warszawa 2010.
 • Otto J., 2001, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Payne A., 1997, Marketing usług, PWE, Warszawa.
 • Rigby D.K., Reichheld F.F., Schefter P., 2005, Jak uniknąć 4 pułapek, jakie niosą ze sobą systemy CRM, Wydanie Specjalne „Harvard Business Review Polska” nr 12.
 • Shaw R., 1997, Nowe spojrzenie na marketing, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Sobczak-Matysiak J., 1997, Psychologia kontaktu z klientem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Storbacka K., Lehtinen J.R., 2001, Sztuka budowania trwałych związków z klientem. Customer Relationship Management, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c1e0b52-75c4-4f53-805c-83e7cab16d18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.