PL EN


2018 | 1(9) |
Article title

Solidarność społeczna wobec grup najbardziej wykluczonych społecznie w procesie rewitalizacji

Content
Title variants
EN
Social solidarity towards the most socially excluded groups in the process of revitalization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono kwestię ważnego zagadnienia solidarności społecznej w odniesieniu do ustawy o rewitalizacji. Po wprowadzeniu dotyczącym zasady solidarności społecznej starano się wskazać te obszary regulacji, w których można odnaleźć tę idee. Wykazano, iż solidarność społeczną można wywieść z postanowień ustawy, w szczególności z procesu ustalania obszaru rewitalizacji jak i regulacji antygentryfikacyjnej.
EN
The article investigates the idea of solidarity in the context of Ustawa o Rewitalizacji. After the brief introduction concerning the principle of solidarity, the paper focuses on those areas of the regulation in which solidarity, as an idea, can in fact be found. It has been shown that solidarity is inferred in the analyzed document, in particular: in the process of the establishment of the area of revitalization, and in the anti-gentrification regulations.
Year
Issue
Physical description
Contributors
  • (dr) Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c23ec35-c2fa-42ec-b8d5-d94aa8fc327c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.