PL EN


2016 | 4(22) | 53-66
Article title

Crisis management procedures and tools based on qualitative research

Content
Title variants
PL
Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Selected procedures and tools that are used in crisis situations will be presented in this article. This presentation will be based on the results of qualitative research as well as the analysis of entries in selected reference literature that discuss the issue of preparing for crises and crisis management. The article aims to show that limited but effective crisis management is possible when it arrives but a far better approach is preparing the organisation for the eventuality of a crisis situation in a manner that facilitates reaction. However, effectiveness should be examined in two aspects in this case, firstly, preventing the crisis from escalating or going beyond the walls of the company or management board office, or mitigating its possible negative effects.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną wybrane procedury, ale także narzędzia, jakie stosuje się w sytuacjach kryzysowych. Prezentacja zostanie dokonana w oparciu o wyniki badań jakościowych, ale także analizę zapisów zawartych w wybranych pozycjach literaturowych, w których temat przygotowania do kryzysu, a także zarządzania nim jest poruszany. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na to, iż możliwe jest ograniczone ale przy tym skuteczne zarządzanie kryzysem, gdy nadejdzie, ale zdecydowanie lepszym podejściem jest przygotowanie organizacji na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej w sposób ułatwiający reakcję. Skuteczność jednak należy rozpatrywać w tym przypadku dwojako, po pierwsze jako niedopuszczenie do eskalacji kryzysu czy też wyjścia poza mury firmy czy biura zarządu, lub ograniczenie jego negatywnych skutków.
Publisher
Year
Issue
Pages
53-66
Physical description
Dates
online
2016-12
Contributors
References
 • Fitzpatrick K.R., Rubin M.S., Public relations vs. Legal Strategies in Organizational Crisis Decisions [w:] „Public relations Reviev” 1995, cytowane w Seitel F.P., Public relations, Felberg SJA, Warszawa, 2003, s. 232.
 • Macierzyński M., Macierzyński W., Public relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową banków, [w:] Tworzydło D., Soliński T., Public relations – narzędzia przyszłości, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2007.
 • Mitroff I.I., Pearson Ch.M., Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak chronić firmę przed najgorszym, Business Press, Warszawa 1998.
 • Olędzki J., Tworzydło D., Leksykon public relations, Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2009.
 • Raport z badań jakościowych: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, zrealizowanych przez zespół badawczy EXACTO sp. z o.o. pod kierownictwem dr. hab. Dariusza Tworzydło oraz dr. Dominika Porczyńskiego, Rzeszów 2016.
 • Seitel F.P., Public relations, Felberg SJA, Warszawa, 2003.
 • Smektała T., Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Astrum, Wrocław 2001.
 • Szymańska A., Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, UNIMEX, Wrocław 2004.
 • Tworzydło D., Sytuacje kryzysowe. Problemy i rozwiązania, Newsline Magazine, nr 2/2016.
 • Tworzydło D., Kuca P., Medialne inspiracje kryzysu, [w:] Tworzydło D., Chmielewski Z., Komunikacja społeczna i public relations w samorządzie, Newsline, Rzeszów 2008.
 • Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, PLACET, Warszawa 2005.
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c2594d2-884b-4028-9ce6-c426ed2994ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.