PL EN


2016 | 1(28) | 141-154
Article title

Postępowanie przed Adwokatem Ludu w Rumunii

Content
Title variants
EN
Procedure before the Advocate of the People in Romania
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest szczegółowa analiza postępowania w sprawie skargi do rumuńskiego ombudsmana zwanego Adwokatem Ludu, jak również wszczętego przez niego z urzędu. Adwokat Ludu jest naczelnym, centralnym, niezależnym organem państwowym, powołanym do realizacji pozasądowej ochrony praw i wolności, które przysługują obywatelom Rumunii oraz osobom przebywającym na jej terytorium. Swoje kompetencje rumuński ombudsman realizuje za pomocą określonych środków i instrumentów prawnych. Został on wyposażony w możliwość rozpatrywania skarg oraz badania, czy nastąpiło naruszenie praw przez działalność organów administracji publicznej. W przypadku stwierdzenia takiego naruszenia Adwokat Ludu wszczyna i prowadzi postępowanie mające na celu przywrócenie przysługujących jednostce praw, które gwarantuje jej Konstytucja RP, ustawy i akty prawa międzynarodowego, oraz naprawienie ewentualnej szkody, a tym samym umożliwienie obywatelom rzeczywistego korzystania z ich praw.
EN
The paper aims at analyzing in detail a procedure of considering a complaint to the Romanian Ombudsman called ‘the Advocate of the People’, as well as the one initiated ex officio. Advocate of the People is a supreme, central, independent state authority, created to perform non-judicial protection of rights and freedoms guaranteed to the Romanian citizens and other persons residing on the territory of Romania. These competences are exercised by the Romanian Ombudsman with the help of certain legal instruments and means. The Advocate of the People has been equipped with a possibility to consider and decide on the complaints through examining if the violation of such rights has been committed in the activities of public administration authorities. In case of stating that such violation has occurred the Advocate of the People starts and conducts a proceedings aiming at redressing the rights guaranteed to the individual by the Constitution, laws and international legal acts, as well as compensating the damage and this way enables the citizens to materialize exercising their rights.
Year
Issue
Pages
141-154
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
References
 • Brânzan, C. (2001). Avocatul Poporului. O instituţie la dispoziţia cetăţeanului, Juridica, Bukareszt.
 • Brodziński, W. (2006). System konstytucyjny Rumunii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Brodziński, W. – wstęp, Kosma, A. – tłumaczenie (1996). Konstytucja Rumunii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Criste, M. (2009). The protection of the fundamental rights through the Advocate of the People, „Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia” nr 12.
 • Dinu, E. (2009). Considerations on the similarities and differences between the People`s Advocate Institution and the Traditional Lawyer, Regulated by Law No. 51/1995, as defenders of the rights and freedoms of individuals from the perspective of government emergency ordinance No. 51/2008 on judicial public aid in civil matter, „Analele Universităłii Titu Maiorescu. Drept. Serie Nouă”, Anul VIII.
 • Fleuren, J., Kortmann, C., Voermans, W. (red.), (2008). Constitutional Law of 2 EU member states: Bulgaria and Romania, Kluwer BV, Deventer.
 • Ganfalean, I., Hurbean, A., Tudoraşcu, M.M. Considerations regarding the People’s Advocate Institution Reported to the European Ombudsman Institution, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Implementacja prawa Unii Europejskiej do krajowych porządków prawnych państw członkowskich”, Wrocław – maj 2009, niepublikowany.
 • Konstytucja Rumunii z 21.11.1991 r. (Mon. Urz. cz. I, nr 233 z 21.11.1991 r. ze zm.).
 • Regulamin organizacji i funkcjonowania Adwokata Ludu z 17.04.2002 r. (tekst jednolity: Mon. Urz. cz. I, nr 692 z 29.09.2011 r. ze zm.).
 • Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu Adwokata Ludu nr 35/1997 z 20.03.1997 r. (Mon. Urz. cz. I, nr 48 z 20.03.1997 r. ze zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c26a827-3778-4bc5-83f0-ec6b326cae87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.