PL EN


2017 | 467 | 163-175
Article title

Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu miasta w kontekście terenów zalewowych na przykładzie Drezdenka

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem badań jest ocena możliwości rozwoju przestrzenno-krajobrazowego miasta nad rzeką w kontekście terenów zalewowych. Przedmiotem badań są obszary zurbanizowane oraz tereny niezalesione miasta i gminy Drezdenko. W badaniach zastosowano metodę analizy graficznej i opisowej na podstawie dokumentów planistycznych i obowiązujących przepisów. Wyodrębnione zostały również charakterystyczne cechy miasta i gminy Drezdenko w zakresie uwarunkowań fizjograficznych i terenów zalewowych. Badania wykazały, że obszary zalewowe wyznaczone na podstawie obowiązujących przepisów zajmują prawie trzy czwarte powierzchni miasta i większość obszarów niezalesionych gminy, które stanowią znaczne utrudnienia w zagospodarowaniu przestrzennym i kształtowaniu krajobrazu miasta Drezdenko.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c2b6905-dd7b-443d-b1c2-7ea5b58c3975
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.