PL EN


2017 | 127 | 241-256
Article title

Wybitne postacie krośnieńskich kapucynów

Content
Title variants
EN
Outstanding peronalities of the Capuchin Order in Kronso
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia sylwetki kapucynów klasztoru w Krośnie, uznanych umownie za wybitniejszych. Zostali pokrótce scharakteryzowani przełożeni: Innocenty Barth, Kryspin Wróblewski, Leopold Szczepanowski, Józef Krzysik, Alfons Ziębowicz, Abel Mordziński, Augustyn Watras, Kazimierz Niczyński i Ambroży Mayer, kapłani: Firminian Kuzel, Feliks Mayerhofen, Leon Doliński, Benedykt Krawczyk, Florian Janocha, Konstanty Jaroń, Honorat Jedliński, Marceli Surman, Felicjan Piskor i Władysław Zając, oraz bracia: Klaudiusz Sikorski, Dominik Waydowicz, Szczepan Folcik, Albin Szulik, Rajmund Półchłopek i Kryspin Totoń. Można stwierdzić, że w klasztorze kapucynów w Krośnie przełożeni zapisali się głównie jako dbający o stronę materialną wspólnoty zakonnej, kapłani dali się poznać jako duszpasterze, zwłaszcza kaznodzieje i spowiednicy, bracia zakonni natomiast zasłużyli się spełniając obowiązki domowe na rzecz wspólnoty zakonnej. Od tej też strony zakonnicy dawali się poznać mieszkańcom miasta.
EN
The article introduces personalities of the order in Krosno by consensus considered to be outstanding. The author presents an outline of the character of superiors: Innocenty Barth, Kryspin Wróblewski, Leopold Szczepanowski, Józef Krzysik, Alfons Ziębowicz, Abel Mordziński, Augustyn Watras, Kazimierz Niczyński and Ambroży Mayer, priests: Firminian Kuzel, Feliks Mayerhofen, Leon Doliński, Benedykt Krawczyk, Florian Janocha, Konstanty Jaroń, Honorat Jedliński, Marceli Surman, Felicjan Piskor and Władysław Zając, as well as friars: Klaudiusz Sikorski, Dominik Waydowicz, Szczepan Folcik, Albin Szulik, Rajmund Półchłopek and Kryspin Totoń. It can be said that superiors of the order in Krosno took care of the material well-being of the community, priests took care of ministerial work and served as confessors, while friars served the community by performing house duties. The citizens of Krosno knew the monks in all the above mentioned capacities
Contributors
References
 • Czuba M., Kościół i klasztor OO. Kapucynów w Krośnie, Krosno 1996.
 • Duchniewski J., Doliński Leon, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 622.
 • Duchniewski J., Janocha Florian, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin 997, kol. 978.
 • Duchniewski J., Jaroń Konstanty, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 1042.
 • Duchniewski J., Jedliński Honorat, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 1137-1138.
 • [Fischer K.], Wspomnienie pośmiertne. (Diecezja przemyska). Mowa na pogrzebie śp. p. o. J. Krzysikiewicza, kapucyna, miana w Krośnie 26 maja 1882, „Wiadomości Kościelne”, 10:1882, nr 13 s. 97-100.
 • Gadacz J. L., Słownik polskich kapucynów, t. 1-2, Wrocław 1985-1986.
 • Gadacz K., Inwentarz Archiwum Prowincji Krakowskiej Zakonu OO. Kapucynów, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2:1961, s. 53-165.
 • Gadacz K., Katalog rękopisów bibliotecznych Prowincji Krakowskiej Zakonu OO. Kapucynów 1600-1900, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 7:1963, s. 95-272.
 • Komosiński Z., Działalność oświatowa Honorata Jedlińskiego OFMCap wśród Polonii brazylijskiej (1901-1906), „Studia Polonijne”, 49:1981, s. 229-246.
 • Marecki J., Dzieje Zakonu Kapucynów w okresie II Rzeczypospolitej, Kraków 2000.
 • Pietrzycki J., Włoskie Madonny, Kraków 1928.
 • Prejs R., Kapucyni, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 732- 740.
 • Sarna W., Kościół i klasztor OO. Kapucynów w Krośnie, „Dzwonek Trzeciego Zakonu”, 6:1890, s. 333-342.
 • Schematismus ecclesiarum et universi cleri Dioecesis Premislensis 1842- 1939.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c2d0157-fc92-4784-a32d-bb2a1e21b56c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.