PL EN


2016 | 13 | 73-85
Article title

Communication in social networking websites. Development of social bonds or polarization of political views?

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
New media are frequently used for presenting views and developing desired socio-political opinions. The social networking websites are becoming an objection towards the use of media messages as tools of persuasion and manipulation. However, they are not playing that role exhaustively. The article discusses the process of developing social capital in social networking websites, against the background of social relationships based on trust or lack of trust. Partnership and cooperation are becoming important tools of democracy, with which there are constructed the social bonds which mobilize the users of media networking websites to undertake political activities. The developed social bonds constitute a source of discussion groups concentrated around joint views. In turn, in the light of lack of trust, that division into groups leads to alienation and the resulting polarization of views. Polarization tendencies in the social networking media limit their informative character. At the same time, they cause a situation when, in the social networking area of the Internet, different socio-political activities are ignored or blocked. Media education is to counteract such tendencies. Under the European law, the European countries have been obliged to develop media education both in education, and through social educational programs. The current condition of media education in Poland was presented.
Contributors
 • Jan Dlugosz Academy in Czestochowa, Poland
References
 • Bourdieu, P., & Wacquant, J.D.L. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, trans. A. Sawisz. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.
 • Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology, 94, 95-120.
 • Cwalina, W. (2001). Internet: nowy multikanał marketingu politycznego. [In:] T. Zasępa (ed.), Internet : fenomen społeczeństwa informacyjnego. Częstochowa: Edycja św. Pawła.
 • Czapiński, J., & Panek, T. (2011). Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 • Dziadzia, B. (2008). Wpływ mediów. Konteksty społeczno-edukacyjne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Działek, J. (2011). Kapitał społeczny – ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza. Studia Regionalne i Lokalne, 3, 100-118.
 • Freeman, R. E. (1984). Strategic management: a stakeholder approach. Boston: Pitman/Ballinger.
 • Gasik, S. (2013). Zaufanie i partnerstwo jako alternatywa dla kontroli w projektach publicznych. http://www.sybena.pl/dokumenty/Projekty-Publiczne/Zaufanie-i-partnerstwo-jakoalternatywa-dla-kontroli-w-projektach-publicznych.pdf (22.06.2016).
 • Hampton, K., & Wellman, B. (2000). Examining Community In the Digital Neighborhood. [In:] T. Ishida, K.K. Isbister (eds). Digital Cities: Technologies, Experiences and Future Perspectives, Berlin: Springer Verlag.
 • Jaruga, K. (2013). Sieci społecznościowe w polityce: medium (dez)informacyjne? Kultura-Media-Teologia, 13, 53-67.
 • Jasiewicz, J. (2012). Analiza SWOT poziomu kompetencji informacyjnych i medialnych polskiego społeczeństwa w oparciu o istniejące badania społeczne. [In:] J. Lipszyc (ed.). Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia. Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska.
 • Kaplan, A.M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53 (1), 59-68.
 • Kawik, A. (2012). Ponad połowa Polaków korzysta z mediów społecznościowych. http://socialpress.pl/2012/03/ponad-polowa-polakow-korzysta-z-mediowspolecznosciowych/# (22.06.2016).
 • Kaznowski, D. (2008). Nowy marketing, Warszawa: VFP Communications Sp. z o.o.
 • Komorowska, B. (2015). Aktywność internetowa dzieci i młodzieży – wskazania dla praktyki pedagogicznej. Edukacja-Technika-Informatyka, 6(4), 111-117.
 • Kowalczyk, R. (2009). Media lokalne w Polsce, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Contact.
 • Krzyminiewska, G. (2003). Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społecznego. Ekonomiczny i społeczny wymiar. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXV (2), 221-227.
 • Levinson, P. (2010). Nowe nowe media, trans. M. Zawadzka. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Majorek, M. (2010). Nowa jakość kampanii wyborczych na przykładzie amerykańskich kandydatów do urzędu prezydenta w pierwszej dekadzie XXI wieku. [In:] M. du Vall, A. Walecka-Rynduch (eds), „Stare” i „nowe” media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne-Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Newcombe, R. (2003). From client to project stakeholders: a stakeholder mapping approach. Construction Management and Economics, 21(8), 841-848.
 • Ogonowska, A. (2003). Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości, Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana.
 • Putnam, R. (1995a). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy, 6(1), 65-78.
 • Putnam, R. (1995b). Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, trans. J. Szacki. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Rakocy K. (2016), Dwa plemiona czy więcej? Polaryzacja w serwisach społecznościowych w Polsce 2015-2016 r. http://www.slideshare.net/kamilrakocy/dwa-plemiona-czy-wicej (24.06.2016).
 • Siemieniecki, B. (2008). Przedmiot i zadania mediów w edukacji. [In:] B. Siemieniecki (ed.), Pedagogika medialna, vol. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sokołowski, M. (2004). Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych. Olsztyn: Oficyna Wydawnicza Kastalia.
 • Strykowski, W. (2008). Kształcenie wspomagane mediami a edukacja medialna. [In:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (eds). Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Stunża, G.D. (2012). Edukacja medialna w podstawie programowej. [In:] J. Lipszyc (ed.), Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia. Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska.
 • Sztompka, P. (2002). Socjologia. Kultura zaufania. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Wallace, P. (2001). Psychologia Internetu, trans. T. Hornowski, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Williams, R. (2012). Revealed: The third largest ‘country’ in the world - Facebook hits one billion users, “The Independent”, http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-andtech/news/revealed-the-third-largest-country-in-the-world-facebook-hits-one-billionusers-8197597.html (24.06.2016).
 • Zając, J. (2016). Dwa plemiona czy więcej – polaryzacja Polaków w mediach społecznościowych, https://blog.sotrender.com/pl/2016/03/polaryzacja-polakow-w-mediachspolecznosciowych/ (30.06.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c34352e-edff-456d-adef-d1fa24b84dbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.