PL EN


2015 | 44 cz. 1 | 88-98
Article title

Ontologiczna inżynieria wiedzy

Content
Title variants
EN
Ontological Knowledge Engineering
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ontologiczna inżynieria wiedzy jest dobrą podstawą metodologiczną, a ontologie dziedzin przedmiotowych ważnym elementem konstrukcyjnym semantycznych systemów reprezentacji wiedzy. W artykule omówiono budowanie ontologii w oparciu o edytor ontologii FluentEditor i język CNL (Controlled Natural Language). Przykładową ontologię dotyczącą fragmentu procesu produkcji rolniczej wykorzystano do budowy semantycznej bazy wiedzy. W tym celu wykorzystano projekt architektury opartej o strukturalno-funkcjonalną kompozycję systemów AllegroGraph, Drupal i MongoDB.
EN
Ontological knowledge engineering is a good methodological background of semantic knowledge representation in systems design, and ontologies are important components of it. The paper presents process building ontology using the ontology editor FluentEditor and CNL (Con-trolled Natural Language). A sample ontology of agricultural production process was used to build an example of semantic knowledge base. For this purpose we applied software systems like AllegroGraph, Drupal and MongoDB.
Year
Volume
Pages
88-98
Physical description
Contributors
 • Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska, zzti@zie. pg.gda.pl
 • Zakład Logistyki i Systemów Transportowych, Wydział Transportu i Informatyki Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, andrzej.marciniak@yahoo.com
References
 • Allegrograph, http://franz.com.
 • Dobrowolski D., 2014, Zarządzanie wiedzą produkcyjną w procesach naturalnych produkcji rolniczej z wykorzystywaniem sieci semantycznych, Politechnika Świętokrzyska (przygotowywana do druku), Klielce.
 • Drupal, http://www.drupal.org.
 • FluentEditor; http://www.cognitum.eu.
 • Gruff, http://franz.com.
 • O'Brien S., 2003, Controlling Controlled English – An Analysis of Several Controlled Language Rule Sets. Dublin, EAMT-CLAW.
 • Protege; http://protege.stanford.edu.
 • Sowa J.F., 2000, Knowledge Representation: Logical, Philosophical, and Computational Foundations. Pacific Grove, CA, Brooks Cole Publishing Co.
 • Watson M., 2011, Practical Semantic Web and Linked Data Applications. Raleight, N.C. USA: Mark Watson.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c3a9561-8e4f-4967-b8a0-fe92298a448c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.