Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 | 7-11

Article title

Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Volume

5

Pages

7-11

Physical description

Contributors

  • Muzeum Wojska w Białymstoku

References

  • Bibliografia Muzeum Wojska w Białymstoku 1968-1993, oprac. M. Krajewska, Białystok 1994.
  • Bibliografia Zawartości Zeszytów Naukowych z. I-IX, oprac. B. Kubiak, Białystok 1996.
  • Filipow K., Działalność naukowo-wydawnicza Muzeum Wojska w Białymstoku, [w:] Stan i perspektywy rozwoju historii wojskowej w Polsce. III Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych. Toruń, 5-6 grudnia 1996, red. W. Rezmer, Z. Karpus, Toruń 1997.
  • Grodzki P., Monografia turystyczna Muzeum Wojska w Białymstoku (praca licencjacka), Białystok 2003.
  • Jasielczuk B., Bibliografia Muzeum Wojska w Białymstoku (01 VII 1998 – 31 X 2008), „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 21, 2008.
  • Kraśnicki P., Historia Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 1999 (praca dyplomowa), s. 24-25.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4c3d8dcd-4bfa-40ba-9033-ec39250ffbbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.