PL EN


2017 | 52 | 350-361
Article title

Corporative culture as an instrument of human resources management

Content
Title variants
PL
Kultura korporacyjna jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
RU
Корреляционные зависимости организационной культуры с инновациями малых пре- -дприятий в Польше
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is devoted to the study of the corporate culture of organizations as a strategic tool in human resource management system. The essence of «corporate culture» concept has been studied and explained from the positions of psychology. We consider the main components of the corporate culture. Corporate culture is represented as a socio-psychological phenomenon, which actually determines the nature of the organization (corporate environment) and, consequently, the content of its activity, creating the appropriate worldview, value-regulatory, as well as behavioral patterns of its functioning. The views of foreign and national scientists concerning the classification of organizational culture typologies are analyzed. The article contains a number of theoretical conclusions, practical tips and advices on the further development of the corporate culture of the organization.
EN
Przedmiotem artykułu jest korporacyjna kultura organizacji jako strategiczne narzędzie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zbadano treść kategorii „kultury korporacyjnej” z pozycji psychologii. W artykule skoncentrowano uwagę na głównych elementach kultury korporacyjnej. Kultura korporacyjna jest przedstawiona jako fenomen społeczno-psychologiczny, który faktycznie determinuje charakter organizacji (środowisko korporacyjne) i w związku z tym, wyznacza treść jej czynności, tworzy odpowiednie ideologiczne, wartościowe i regulacyjne wzory zachowania w trakcie jej funkcjonowania. Analizuje się poglądy krajowych i zagranicznych naukowców dotyczące klasyfikacji typologii kultury organizacyjnej. Artykuł zawiera wiele wniosków teoretycznych, porad praktycznych i zaleceń dla dalszego rozwoju kultury korporacyjnej.
Year
Volume
52
Pages
350-361
Physical description
Contributors
 • Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, milushina@mail.ru
References
 • Bazarova T., Eremina B., 1998, Corporate culture, Moscow: UNITY.
 • Beliak T.O., 2014, Korporatyvna kultura: sutnist ta osoblyvosti v umovakh transformatsii sotsialno-trudovoi sfery // Ekonomika. Innovatsii. Korporatyvne upravlinnia: Vseukr.naukovo-prakt. konf., Kharkiv: Naukovo-doslidnyi tsentr industrialnykh problemrozvytku NAN Ukrainy.
 • Bratnicki M., Kry R., Stachowicz J., 1988, Kultura organizacyjna przedsiębiorstw, Ossolineum, Wrocław.
 • Crémer J., 1993, Corporate Culture and Shared Knowledge, Industrial and Corporate Change, 2 (3), https://doi.org/10.1093/icc/2.1.351.
 • Dauling G., 2003, Reputatsiya firmyi: sozdanie, upravlenie i otsenka effektivnosti: Per.s angl., M.: Konsaltingovaya gruppa «IMIDZh-Kontakt»: INFRA-M.
 • Dawson C.S., 2010, Leading Culture Change: What Every CEO Needs to Know, Stanford University Press, Palo Alto, CA, USA. Available from: ProQuest ebrary.
 • Denison D.R., 1990, Corporate culture and organizational effectiveness, New York, NY: Wiley.
 • Eaton D., Kilby G., 2015, Does your organizational culture support your business strategy?, „Journal for Quality and Participation”, 37(4).
 • Fey C.F., Denison D.R., 1998, Organizational Culture and Effectiveness: the Case of Foreign Firms of Russia, Working Paper, Number 179, December.
 • Haich H.J., 2002, Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 • Harsky K., Valuable management business, http://vm2b.ru/viewtopic.php?f=3&t=4 targat=_blank.
 • Hnezdilova K.M., 2013, Korporatyvna kultura vykladacha vyshchoi shkoly, Cherkasy: ChNU imeni Bohdana Khmelnytskoho.
 • Hofstede G., Hofsede G.J., Minkov M., 2010, Cultures and organizations: Software for the mind: Intercultural cooperation and its important for survival (3rd ed.), New York: McGraw-Hill.
 • Hrishnova O.A., 2007, Korporatyvna kultura ta stratehiia pidpryiemstva: vzaiemozviazok ta vzaiemoobumovlenist, K.: Znannia-Pres.
 • Kapitonov E.A., 2003, Kapitonov A.E. Korporativnaya kultura i PR. M.: IKTs «MarT», Rostov-n/D, Izdatelskiy tsentr «MarT».
 • Kolot A.M., 2012, Sotsialna vidpovidalnist: teoriia i praktyka rozvytku : monohrafiia [A.M. Kolot, O.A. Hrishnova ta in.]; za nauk. red M. Kolota, K.: KNEU.
 • Kytsak T.H., 2010, Struktura korporatyvnoi kultury ta yii rol u rozvytku sotsialno-trudovykh vidnosyn na pidpryiemstvi // Formuvannia rynkovoi ekonomiky: zb. nauk. prats.– Spets. vyp.: u 3 t. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia i praktyka, K.: KNEU, t. I.
 • McKenna E., 2012, Business Psychology and Organizational Behaviour (5th ed.) New York: Psychology Press.
 • Mikuła B., 2000, Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna – próba systematyzacji pojęć, Zeszyty Naukowe MWSE nr 3, Tarnów.
 • O’Reilly C.A., Chatman J.A., 1996, Culture as social control: Corporations, cults, and commitment. Research in Organizational Behavior, 18: 157–200.
 • Gibson J.L., 2006, Organizations: behavior, structure, processes, 12th ed. Ortega-Parra A., & Sastre-Castillo M., 2013, Impact of perceived corporate culture onnorganizational commitment. Management Decision, 51, 1071–1083, https://dx.doi.org/10.1108/md-08-2012-0599.
 • Peters T., Waterman R., 1982, In Search of Excellence. New York: Random House.
 • Pettigrew A.M., 1979, ‘On Studying Organizational Cultures’, Administrative Science Quarterly, 24: 570–81.
 • Prigozhin A.I., 2003, Organizatsionnaya kultura i ee preobrazovanie // Obschestvennyie svyazi i sovremennost, №5.
 • Rogers F.J., 1990, A look inside. The man, a firm Marketing: Per. from English. – M.
 • Saxena P.K., 2010, Management in organizations: A System and Human Resources Approach, Global India Publications Pvt Ltd.
 • Schein E.H., Schein P., 2016, Organizational Culture and Leadership, (5th Edition), John Wiley & Sons.
 • Schenplein, H., 1988, Kultura przedsiębiorstwa i jej rozwój, „Organizacja i Kierowanie”, nr 7/8.
 • Schneider B., Ehrhart M.G., Macey W.H., 2013, Organizational climate and culture, Annual Review of Psychology”, 64, https://dx.doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143809.
 • Sikorski C., 1999, Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
 • Skurativskyi A., 2003, Fenomen radianskoi pravovoi kultury ta yoho vplyv na suspilnopravovyi rozvytok ukrainskoho suspilstva // Visn. Ukr. akad. derzh. upravl. pry Prezydentovi Ukrainy, № 2.
 • Spivak V.A., 2001, Korporativnaya kultura, SPb.: Piter.
 • Stachowicz J., Machulik J., 2001, Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, Kielce.
 • Sułkowski Ł., 2001, Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa.
 • Weick K., 1985, Sources of Order in Under Organized Systems: Themes in Recent Organizational Theory. In Lincoln, Y.S. (ed.) Organizational Theory and Inquiry: The Paradigm Revolution. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Yarnyh V., 2006, Management in a crisis: HR-technology, M: Top.
 • Zankovsky A., 2006, Organizational psychology, Flint: MPSI, Moscow.
 • Zieleniewski J., 1969, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c3db019-fec9-4d72-99ba-c9c73d4ff44d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.