PL EN


2016 | 4(31) | 127-142
Article title

Interes państwa vs. interes samorządu lokalnego. Konflikt czy współpraca państwa i samorządu?

Content
Title variants
EN
State interest vs. the interests of local government. Conflict or cooperation of the state and local government?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The public administration is composed of state and local administration. Both administrations are condemned to cooperate with each other in the implementation of various tasks for the local community and they are part of the interests of the entire society. Despite this, in practice. it can occur and there is a conflict between the local administration and the state administration. As a result, both parts of the public administration go to the court, which resolves these disputes. However, there are many areas and examples of cooperation between the two administrations, which complement each other.
PL
Administracja publiczna składa się z administracji państwowej i samorządowej. Obie administracje są skazane na współpracę ze sobą przy realizacji różnych zadań dla lokalnej społeczności, które jednak stanowią część interesów całego społeczeń- stwa. Mimo to może w praktyce dochodzić i dochodzi do konfliktu na linii administracja samorządowa a państwowa. W efekcie tego konfliktu obie części administracji publicznej stają przed sądem, który rozstrzyga te spory. Liczne są jednak obszary i przykłady współpracy obu administracji, które wzajemnie się uzupełniają.
Year
Issue
Pages
127-142
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Bach-Golecka, D., Golecki, M.J. (2016). Komentarz do art. 165 Konstytucji RP. W: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. T. II, komentarz do art. 87–243. Warszawa: C.H. Beck, Legalis.
 • Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2. Warszawa: C.H. Beck.
 • Byjoch, K., Sulmierski, J., Tarno, J.P. (2002). Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa. Warszawa: PWN. ISBN 8388296051.
 • Danecka, D., Radecki, W. (2016). Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Warszawa: Difin, Legalis. ISBN 978-83-8085-179-5.
 • Dominowska, J. (2011). Komentarz do art. 45 SamGmU. W: R. Hauser, Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Warszawa: C.H. Beck, Legalis. ISBN 9788325531706.
 • Dróźdż, M. (2015). Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, Legalis. ISBN 9788325578961.
 • Dumin, Ł. (2014). Komentarz do art. 3 PlanZagpospU. W: D. Okolski (red.), Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325576929.
 • Dworakowska, M.M. (2015). Bezpieczeństwo ekonomiczne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Journal of Modern Science” 1/24, s. 191–207. ISSN 1734- -2031.
 • Dziurda, M. i inni (2010). Ustawa o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis. ISBN 9788376203973.
 • Feret, E. (2013). Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego gwarancją samorządnego działania społeczności lokalnych. W: J. Posłuszny, W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, P. Steciuk (red.), Konstytucyjne podstawy budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki. Przemyśl–Rzeszów: WSPiA. ISBN 9788363666613.
 • Jaroszyński, K. (2011). Komentarz do art. 8 SamGmU. W: R. Hauser, Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Warszawa: C.H. Beck, Legalis. ISBN 9788325531706.
 • Jastrzębska, M. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326416767.
 • Łęski, M., Wójcicka, M. (2014). Neutralność polityczna urzędników, „Journal of Modern Science” 3/22, s. 457–472. ISSN 1734-2031.
 • Mikos-Sitek, A. (2015). Komentarz do art. 228 FinPublU. W: W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, Legalis. ISBN 9788325562816.
 • Niewiadomski, Z., Hauser, R., Niewiadomski, Z., Wróbel, A. (2015). System prawa administracyjnego. T. 1: Instytucje prawa administracyjnego. Warszawa: C.H. Beck, Legalis. ISBN 9788325569761.
 • Opaliński, B., Rogalski, M., Szustakiewicz, P. (2015). Ustawa o Policji. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, Legalis. ISBN 9788325568726.
 • Radecki, W. (2015). Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz. Warszawa: Difin. ISBN 9788376417332.
 • Sitek, B. (2015). Historia ochrony prawnych interesów Skarbu Państwa w Polsce, „Journal of Modern Science” 3/26, s. 165–177. ISSN 1734-2031.
 • Skoczylas, A. (2011). Komentarz do art. 35 SamGmU. W: R. Hauser, Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Warszawa: C.H. Beck, Legalis. ISBN 9788325531706.
 • Skoczylas, A., Piątek, W., Safjan, M., Bosek, L. (red.) (2016). Konstytucja RP. T. II, komentarz do art. 87–243. Warszawa: C.H. Beck, Legalis.
 • Sobieszewski, P. (1997). Podstawowe zasady funkcjonowania nadzoru nad samorzą- dem terytorialnym. W: M. Chmaj (red.), Państwo, ustrój, samorząd terytorialny. Lublin: Verba. ISBN 8387497002.
 • Złakowski, Ł. (2011). Komentarz do art. 51 SamGmU. W: R. Hauser, Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Warszawa: C.H. Beck, Legalis. ISBN 9788325531706.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c40b287-0ece-486b-b81b-914eaa35fc5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.