PL EN


2015 | 15 | 247-263
Article title

Sakrament Eucharystii we współczesnych dialogach ekumenicznych

Authors
Content
Title variants
EN
Sacrament of Eucharist in Contemporary Ecumenical Dialogues
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the teaching on Eucharist in the study document Harvesting the Fruits. Aspects of Christian Faith in Ecumenical Dialogue (New York 2009) prepared by Walter Card. Kasper. The whole document is based on the reports of bilateral dialogues led after II Vatican Council by Roman Catholic Church with Anglican Communion, Lutheran World Federation, World Methodist Council and World Alliance of Reformed Churches. Documents of theses dialogues show the central role of Eucharist as the beginning and the “summit” of the Church. In the time of Reformation the teaching about the sacrificial character of Eucharist, about the real presence of Christ and about ministry became the subject of strong controversy. Thanks to the biblical category of anamnesis nowadays ecumenical dialogues marked out new perspectives in the understanding of Eucharist and new possibilities of inter-denominational convergences. The new rediscovery of the role of epiclesis constitutes in it a favourable factor. Despite many questions remaining still open, growing is the hope for common celebration of the Eucharist.
PL
Artykuł prezentuje problematykę Eucharystii w dokumencie studyjnym Harvesting the Fruits. Aspects of Christian Faith in Ecumenical Dialogue (New York 2009) opracowanym przez kard. W. Kaspera. Cały dokument studyjny oparty jest na sprawozdaniach z dialogów bilateralnych, jakie Kościół Rzymskokatolicki prowadził po Soborze Watykańskim II ze Wspólnotą Anglikańską, Światową Federacją Luterańską, Światową Radą Kościołów Metodystycznych i Światowym Aliansem Reformowanym. Dokumenty z dialogów pokazują centralną rolę liturgii, zwłaszcza liturgii Eucharystii jako początku i „szczytu” Kościoła. W czasie Reformacji nauka o ofiarniczym charakterze Eucharystii, realnej obecności Chrystusa i święceniach kapłańskich stała się przedmiotem ostrych kontrowersji. Współcześnie dzięki biblijnej idei anamnesis dialogi ekumeniczne wytyczyły nowe perspektywy rozumienia Eucharystii oraz możliwości międzywyznaniowych konwergencji. Sprzyja im również ponowne odkrycie roli epiklezy. Mimo wielu otwartych pytań rośnie nadzieja na wspólne świętowanie Eucharystii.
Year
Volume
15
Pages
247-263
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny UO
References
 • Bergerau Ch. (Hg.), Abendmahl – Fest der Hoffnung. Grundlagen – Liturgien – Texte, Gütersloh 2000.
 • Böttigheimer Ch., Apostolische Amtssukzession in ökumenischer Perspektive. Gegenseitige Anerkennung geistlicher Ämter als Bedingung von Eucharistiegemeinschaft, „Catholica” 41 (1997), 300–314.
 • Centre d‘Études Oecuméniques (Strasbourg), Institut für Ökumenische Theologie (Tübingen), Konfessionskundliches Institut (Bensheim), Abend­mahls­gemeinschaft ist möglich. Thesen zur eucharistischen Gastfreundschaft, Frankfurt 2003.
 • Dokumente wachsender Übereinstimmung, t. 1, H. Meyer, D. Papandreou, H.J. Urban, L. Vischer (red.), Paderborn 1983.
 • Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 4, A. Baron, H. Pietras (oprac.), Kraków 2005.
 • Hanc W., Ekumeniczny wymiar sakramentów chrześcijańskiej inicjacji, Włocławek 2003.
 • Hanc W., Trudności i przeszkody na drodze ku eucharystycznej pełni, w: P. Jaskóła, R. Porada (red.), Wspólna Eucharystia – cel ekumenii, Opole 2005, 179–196.
 • Jaskóła P., Porada R. (red.), Wspólna Eucharystia – cel ekumenii, Opole 2005.
 • Kantyka P., Anglikanie i metodyści w dialogu z katolikami na temat Eucharystii, w: P. Jaskóła, R. Porada (red.), Wspólna Eucharystia – cel ekumenii, Opole 2005, 225–242.
 • KantykA P., Ku wspólnemu rozumieniu Kościoła. Eklezjologia dialogu katolicko-metodystycznego, Lublin 2008.
 • Kasper W., Die Früchte ernten. Grundlagen christlichen Glaubens im ökumenischen Dialog, Paderborn 2011.
 • Kasper W., Harvesting the Fruits. Aspects of Christian Faith in Ecumenical Dialogue, New York 2009.
 • Katechizm Heidelberski, B. Stahl (red.), Warszawa 1988.
 • Nowak J., Perspektywy wspólnej Eucharystii w dialogach ewangelicko-katolickich, w: P. Jaskóła, R. Porada (red.), Wspólna Eucharystia – cel ekumenii, Opole 2005, 243–252.
 • Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz, Zur Frage der eucha­ristischen Gastfreundschaft bei konfessionsverschiedenen Ehen und Familien, „Una Sancta” 52 (1997), 85–88.
 • Pesch O.H., Gemeinschaft beim Herrenmahl. Plädoyer für ein Ende der Denkverweigerungen, w: B.J. Hilberath, D. Sattler (red.), Vorgeschmack. Ökumenische Bemühungen um die Eucharistie, Mainz 1995, 539–571.
 • Porada R., Wspólna Eucharystia w kontekście rozumienia urzędu kościelnego, w: P. Jaskóła, R. Porada (red.), Wspólna Eucharystia – cel ekumenii, Opole 2005, 265–277.
 • Puślecki E., Eucharystia w dialogu katolicko-metodystycznym, w: P. Jaskóła, R. Porada (red.), Wspólna Eucharystia – cel ekumenii, Opole 2005, 207–224.
 • Sattler D., Abendmahl und Eucharistie. Anregungen durch eine Umfrage im Kontext des Öku­me­­nischen Kirchentags, „Stimmen der Zeit” 221 (2003), 651–662.
 • Sattler D., Nüssel F., Menschenstimmen zu Abendmahl und Eucharistie. Erinnerungen – Anfragen – Erwartungen, Frankfurt 2004.
 • Sattler D., Zu Seinem Gedächtnis. Eucharistische Christus-Anamnese im Kontext des Ökumenischen Kirchentags, „Geist und Leben” 76 (2003), 197–210.
 • Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1967.
 • Wieczerza Pańska. Raport Wspólnej Komisji Rzymskokatolickiej – Ewangelicko-luterańskiej (1978), w: K. Karski, S.C. Napiórkowski (red.), Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965–2000, tłum. S.C. Napiórkowski, Lublin 2003, 165–195.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c434845-7261-4a0a-a412-ea038101e349
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.