PL EN


2013 | 901 | 71-81
Article title

Finansowanie zadań publicznych na przykładzie elektroenergetycznej działalności przesyłowej

Title variants
EN
Financing Public Works ‒ The Example of the Electric Transmission System Operator
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper analyses the financial aspects of the electric Transmission System Operator (TSO-E), ultimately proving that TSO-E performs exclusively public works. Research conducted for the essay shows the disadvantages of the financing methodology and financial duties imposed on TSO-E. These disadvantages are not crucial only now, at a time when TSO-E is not making the necessary investments due to legal barriers and the investment process. However, it must be emphasised that removing the barriers will certainly show that the TSO-E financing system is illogical, the financial duties imposed on TSO-E are too far-reaching and, last but not least, the organisational form of the TSO-E is flawed. These are also the reasons that de lege ferenda proposals have been formulated to improve the current situation.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, f.grzegorczyk@gmail.com
References
  • Czarnecka M., Ogłódek T. [2009], Prawo energetyczne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
  • Grzegorczyk F. [2009], Wybrane aspekty publicznoprawnej reglamentacji umów zawieranych na rynku energii elektrycznej [w:] Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, red. J. Gospodarek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  • Grzegorczyk F., Walasek-Walczak U. [2012], Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa – dywidenda czy podatek?, „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 2.
  • Korab R. [2009], Porównanie i krytyczna analiza dwóch modeli rynku energii elektrycznej: miedzianej płyty oraz cen węzłowych [w:] Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski, red. J. Popczyk, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
  • Palarz H. [2006], Nowa procedura zatwierdzania taryf dla paliw lub energii w Prawie energetycznym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, nr 5.
  • Lipiński A. [1998], Niektóre problemy nowego prawa energetycznego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, nr 5.
  • Skowrońska-Bocian E. [2005], „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, nr 12.
  • Walaszek-Pyzioł A. [2002], Energia i prawo, LexisNexis, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c460e63-790e-4fef-83be-63f9d0755ef8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.