PL EN


2012 | 75/1 | 54-67
Article title

Urządzenie Szpitalów dla Woysk Xsięstwa Warszawskiego wydane w Warszawie 6 marca 1809 roku. Dokument sprzed dwóch stuleci współcześnie odczytany

Authors
Content
Title variants
EN
The Organization of Hospitals for the Army of the Duchy of Warsaw, Issued in Warsaw, March 6, 1809. The Document Published Two Centuries Ago and Interpreted Contemporarily
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst ten jest próbą wydobycia z zapomnienia oraz omówienia jednego z pierwszych aktów normatywnych dotyczących wojskowej służby zdrowia, jaki został opublikowany drukiem. Przedstawione w nim zostały bardzo drobiazgowo omówione zasady organizacji szpitalnictwa wojskowego oraz pomocy doraźnej świadczonej żołnierzom na miejscu działań zbrojnych, w tym organizacja ruchomych ambulansów. Ze względu na szczegółowość zapisów stanowi on doskonały materiał do badań historycznych dotyczących medycyny wojskowej początku XIX wieku, jak również do prac rekonstrukcyjnych.
EN
The text is an attempt to recall and to discuss one of the first legislative acts of the military health care that has been published in print. It presents thoroughly the rules of organization of military hospitals and emergency provided for the soldiers in battlefields comprising the organization of moving ambulances. Due to the detailed records, it is an excellent material for historical research on military medicine of the early nineteenth century, as well as the reconstruction work.
Publisher

Year
Volume
Pages
54-67
Physical description
Contributors
author
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c4b7644-67e6-4875-8931-a654e360038b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.