PL EN


2013 | 1 | 2 | 395-408
Article title

Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego–szanse i zagrożenia

Content
Title variants
EN
Use of the Internet In social marketing programs opportunities and threats
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przeprowadzenie kampanii społecznych wymaga bardzo dokładnego przygotowania, wyboru grupy docelowej oraz środków przekazu, aby osiągnąć zamierzony cel jakim jest zmiana postaw i zachowań społeczeństwa. W artykule przedstawiono szanse i zagrożenia dla prowadzenia kampanii tylko za pośrednictwem Internetu. Zostały w nim omówione przykładowe kampanie internetowe oraz cechy, które powinny przynieść większą efektywność dla działań prowadzonych za pomocą marketingu społecznego.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
395-408
Physical description
Contributors
 • Mgr, Katedra Podstaw Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Afuah A., Tucci C.L. (2003), Biznes internetowy -strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
 • Andreasen A. R.(2000), Intersector Transfer of Marketing Knowledge, Georgetown University, http://www.socialmarketing.org/papers/intersectortransfer.html, dostęp dnia 20.12.2012
 • Andreasen, A.R. (1995), Marketing social change, Jossey-Bass, San Francisco
 • Bendyk E.(2004), Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci., WAB, Warszawa
 • Bloom P.N., Norelli W.D. (1981), Problems and Challenges in Social Marketing, w: Journal of Marketing, Spring
 • Bogunia-Borowska M. (2011), Koncepcja marketingu społecznego, w: Marketing i Rynek nr. 2
 • Cichy konflikt o psa, kosiarkę i pranie(2012), http://www.kampaniespol eczne.pl /kampanie, 2505, cichy_konflikt_o_psa_kosiarke_i_pranie, dostęp dnia 27.12.2012
 • Donoran R. (2011), Social Marketing’s Mythunderstanding, w: Journal of Social Marketing nr 1
 • Fine S.H. (1981), The Marketing of Ideas and Social Issues, New York Praeger Scientific Publisher
 • Iwankiewicz-Rak B. (2010), Marketing organizacji pozarządowych –obszary zastosowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 • Jecennik B. (2010), Perspektywy marketingu społecznego w Polsce w: Nowiny psychologiczne, Tom 4, http://www.psychologia.edu.pl/czyt elnia/50-artykuly/629-perspektywy-marketingu-spolecznego-w-polsce.html, dostęp dnia 20.12.2012
 • Kennedy A.L. (2010), Using Community –Based Social Marketing Techniques to Enhance Enviroment Regulation, http://www.mdpi.com/2071-1050/2/4/1138, dostęp dnia 23.12.2012
 • Kotler P., Zaltman G. (1971), Social Marketing: An Approach to Planned Social Change, w: Journal of Marketing, July no. 35
 • Lefebure R.C. (2011), An Integrative Model for Social Marketing, w: Journal of Social Marketing nr 1
 • Maciejowski T. (2003), Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
 • Mruk H. (2004), Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa
 • Nowak A., Krejtz K. (2006), Internet z perspektywy nauk społecznych. w: Społeczna przestrzeń Internetu, D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Wydawnictwo SWPS Academica Warszawa
 • Podział obowiązków –albo podział majątku. Kampania na rzecz równości kobiet i mężczyzn(2012), http://www.marketing-news.pl/message.php ?art=36379, dostęp dnia 20.12.2012
 • Reutt M.(2012)Makijaż dla pobitych, http://www.kampaniespolecz-ne.pl/kampanie, 2389,makijaz_dla_pobitych, dostęp dnia 27.12.2012
 • Serban C. (2011), Competition as an Effective Tool In Developing Social Marketing Programs Diving Behaviour Change throught Online Activities, http://www.management.ase.ro/reveconomia/2011-2/28.pdf, dostęp dnia 21.12.2012
 • Szostek D. (2012), Wykorzystanie marketingu w celach społecznych na przykładzie kampanii społecznej „Rozwód? Przemyśl to” w: Marketing i rynek, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c566b2f-47fe-4f5b-bfec-83ea1a5bd93b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.