Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 2(19) | 81-108

Article title

Wizualizacja w opracowaniu książki dawnej

Content

Title variants

EN
Visualization in the Field of Description of the Rare Book

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu książki dawnej ukazanie różnorodnych aspektów funkcjonowania piśmienności ułatwia ich wizualizacja, która może odnosić się zarówno do prezentacji w formie graficznej danych wymagających własnej interpretacji, jak i wyników przeprowadzanych analiz. Wykorzystanie różnych możliwości i technik graficznych jest uzależnione od zakładanego celu prezentacji danych, zwłaszcza dydaktycznego, naukowego lub jako środka artystycznej kreacji. W celach dydaktycznych stosuje się ilustracje, wizualizację przestrzenną oraz interaktywną. W badaniach naukowych wizualizacja informacji ma szczególne znaczenie w przypadku graficznej reprezentacji dużych zbiorów książki dawnej. W artykule omówiono projekty Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel oraz 15cBOOKTRADE i The Atlas of Early Printing. Wizualizacja dotyczy również infografik, w których w artystyczny sposób opracowuje się ilustracje z rękopisów i starych druków.
EN
In the field of description of the old book, the visualization is used to facilitate the revelation of various aspects of the literacy performance. The visual methods and techniques may relate both to the graphical presentation of the data requiring interpretation and to the results of the analyzes. The selection of appropriate graphic solutions heavily depends on the intended purpose of the presentation of data, particularly educational, scientific or artistic ones. For educational purposes, the illustrations as well as the spatial and interactive visualizations are the most commonly used. Within the scientific research the visualization of information is of particular importance in the case of the graphic representation of the large collections of old books. The projects of the Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel, the 15cBOOKTRADE and The Atlas of Early Printing are discussed in the paper. The visualization also refers to the infographics on which the illustrations from manuscripts and old prints are presented and explained in an artistic way.

Year

Volume

10

Issue

Pages

81-108

Physical description

Dates

published
2017-12

Contributors

 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski

References

 • Berry William Turner, Poole Herbert Edmund, Annals of Printing, a Chronological Encyclopaedia from the Earliest Times to 1950, London 1966.
 • Bomba Radosław, Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych, [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet. Nowe media. Kultura 2.0, pod red. Andrzeja Radomskiego, Radosława Bomby, Lublin 2013, s. 57–72.
 • Cinquante ans d’histoire du Livre. De L’apparaition Du Livre (1958) à 2008. Bilan et projets, ed. Frédéric Barbier, István Monok, Budapest 2009.
 • Darnton Robert, What Is the History of Books? „Daedalus” 1982, vol. 3, s. 65–83.
 • Farman Chris, Historia świata 1200–1300. Najazdy Mongołów, Warszawa 1999.
 • Febvre Lucien, Martin Henri-Jean L`ąpparition du livre, Paris 1958.
 • Grześkowiak Radosław, Anonimowe dzieło emblematyczne na kanwie cyklu rycin „Cor Iesu amanti sacrum” Antonina Wierixa z drugiej połowy XVII stulecia, „Pamiętnik Literacki” t. 104: 2013, z. 3, s. 217–230.
 • Heckscher William Sebastina, Wirth Karl August, Emblem, Emblembuch, [w:] Reallexicon zur deutschen Kunstgeschichte, Stuttgart 1967.
 • Jackson Heather J., Marginalia. Readers Writing in Books, New Haven 2001.
 • Juda Maria, Pismo drukowane w Polsce XV–XVIII wieku, Lublin 2001.
 • Nieto Philippe, Géographie des impressions européennes du XVe siècle, [w:] Le berceau du livre imprimé: autour des incunables, ed. Pierre Aquilon, Thierry Claerr, Turnhout 2010.
 • Pelc Janusz, Słowo i obraz na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002.
 • Radomski Andrzej, Humanistyka w świecie Informacjonalizmu, Lublin 2014.
 • Rodak Piotr, Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune, Warszawa 2009.
 • Smiciklas Mark, Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie, Gliwice 2014.
 • Teichl Robert, Der Wiegendruck im Kartenbild, [w:] Bibliothek und Wissenschaft, Bd. 1, Wiesbaden 1964, s. 201–265.
 • Ut pictura poesis. Ut poesis pictura. O związkach literatury i sztuk wizualnych od XVI do XVIII w., pod red. Alicji Bielak, Warszawa 2013.
 • 15cBOOKRADE [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://15cbooktrade.ox.ac.uk/.
 • Anglo-American Cataloguing Rules [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.aacr2.org/.
 • Best Practice for National Bibliographic Agencies in a Digital Age [online]. IFLA [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.ifla.org/best-practice-for-national-bibliographic-agencies-in-a-digital-age/node/8864.
 • Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel [online]. Biblissima [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web:http://www.biblissima-condorcet.fr/fr/appels-a-projets/projets-retenus/bibliotheque-virtuelle-mont-saint-michel.
 • Bisson Marie, La bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel [online]. Biblissima [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblissima-condorcet.fr/sites/default/files/20160831_biblissima_bisson_bvmsm.pdf.
 • Buard Pierre-Yves, Structuration de données, recherche et édition [online]. Biblissima [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblissima-condorcet.fr/sites/default/files/20160902_biblissima_buard_edition_recherche.pdf.
 • Center for the Study of Egodocuments and History [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.egodocument.net/egodocument/index.html.
 • Chang Daniel [i in.], Visualizing the Republic of Letters [online]. Stanford University [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://stanford.edu/group/toolingup/rplviz/papers/Vis_RofL_2009.
 • Chwałowski Robert, Stopień pisma [online]. Typografia.info [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http:// http://typografia.info/pojecie-pisma.
 • Collatinus 10.2 [online] [dostęp]. Biblissima 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblissima-condorcet.fr/fr/collatinus-lemmatiseur-analyseur-morphologique-textes-latins.
 • Deklaracja Międzynarodowych Zasad Katalogowania [online]. IFLA [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-pl.pdf
 • Descriptive Cataloging of Rare Materials (Books) – DCRM(B) – RBMS [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: rbms.info/files/dcrm/dcrmb/DCRMB3.pdf.
 • Descriptive Cataloging of Rare Materials (Books) [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.itsmarc.com/crs/mergedprojects/rarebks/rarebks/contents.htm.
 • Dunsire Gordon, Linking Bibliographic Standards. Alignments and Maps, Protocols and Liaisons [online]. Gordon Dunsire. A personal website [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.gordondunsire.com/presentations.htm.
 • Exhibition Incunabula. Aspects of Early Greek Printing [online]. Aikaterini Laskaridis Foundation [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.laskaridou.gr/en/exhibition-incunabula-aspects-of-early-greek-printing/.
 • Friendly Michael, Milestones in the History of Thematic Cartography, Statistical Graphics, and Data Visualization, [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.math.yorku.ca/SCS/Gallery/milestone/milestone.pdf.
 • Interactive Album of Mediaeval Paleography. Collection of Transcription Exercises on Mediaeval Documents [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/paleographie/index.php?l=en.
 • Interaktivní paleografická čítanka [online]. Ústav historických věd [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://uhv.upce.cz/cs/paleograficka-citanka/.
 • ISBD(A). International Standard Bibliographic Description for Older Monographic Publications (Antiquarian) [online]. IFLA [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://archive.ifla.org/VII/s13/pubs/isbda.htm.
 • ISBD. International Standard Bibliographic Description Consolidated Edition [online]. IFLA [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.ifla.org/publications/ifla-series-on-bibliographic-control-44.
 • Krynicka Magdalena, Międzynarodowe Zasady Katalogowania. Nowe zasady katalogowania oraz zmiany w terminologii, czyli nowoczesne podejście do katalogów [online]. Biblioteka Narodowa [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: www.bn.org.pl/download/document/1329232478.pdf.
 • Latin Paleography [online]. The Nation Archives [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nationalarchives.gov.uk/latinpalaeography/default.htm.
 • Lokalizator historyczny genealogii Polaków [online]. Genealogia Polaków [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.genealogia.okiem.pl/mapa/mapa.php.
 • Mapping the Republic of Letters [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://republicofletters.stanford.edu/.
 • Musem Plantin-Moretus [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.museumplantinmoretus.be/en/content/plan-your-visit.
 • Overview of Rare Book Cataloguing [online]. Columbia University [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.columbia.edu/cu/libraries/inside/units/bibcontrol/osmc/rare2.pdf
 • Presentations [online]. Gordon Dunsire. A personal website [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web http://www.gordondunsire.com/presentations.htm.
 • Printing Press Model [online]. The Atlas of Early Printing [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://atlas.lib.uiowa.edu/animation.php.
 • Rare Book Cataloging An Introduction [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.oclc.org/support/training/partners/mcls/rare-book-cataloging-intro.en.html.
 • RDA Steering Committeee [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.rda-rsc.org/.
 • Results of an International Sutvey on the Use of the ISBD [online]. IFLA [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-survey-2015-report_final.pdf.
 • Scripts and Manuscripts [online]. vHMML [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.vhmml.org/school.
 • Statement of International Cataloguing Principles (ICP) 2016 [online]. IFLA [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.ifla.org/publications/node/11015.
 • The Atlas od Early Printing [online]. The University of Iowa Libraries [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://atlas.lib.uiowa.edu/.
 • Understanding MARC Bbliographic Machine-Readable Cataloging [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.loc.gov/marc/umb/.
 • Visualising 500 Years of Circulation of Greek Incunabula in European and American Collections [online]. The Gennadius Library [dostęp 30 września 2017]. Dostepny w World Wide Web: http://www.ascsa.edu.gr/index.php/gennadius/eventDetails/visualising-500-years-of-circulation-of-greek-incunabula-in-european-and-am.
 • Visualizing the Republic of Letters [online]. Stanford University [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://stanford.edu/group/toolingup/rplviz/papers/Vis_RofL_2009.
 • Walton Simon, The 15CBOOKTRADE Visualisation Suite [online]. Vimeo [dostęp 30 września 2017]. Dostepny w World Wide Web: https://vimeo.com/172076861.
 • Watermarks in Incunabula Printed in the Low Countries [online]. Koninkliijke Bibliotheek [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://watermark.kb.nl/default/search/advanced/.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4c57a73a-822c-400a-9606-3c312ebb01e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.