PL EN


2013 | 4(17) | 45-60
Article title

Zarządzanie wiedzą – dlaczego tak ważne?

Content
Title variants
EN
Knowledge management – why is it so important?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Nowadays, many companies have realized that a very important element in the management of a company is the ability to use an appropriate management of knowledge. Knowledge management uses knowledge, management, innovation and intellectual capital to create new value for the company. It is not a temporary but systematic and orderly activity in the cross-section of entire enterprise. The creativity of employees in improving processes, skillful management of knowledge can significantly contribute to the achievement of organizational objectives and improve the competitive position of the organization. The purpose of this article is to present the main issues related to the management of knowledge. The article consists of two parts: theoretical and empirical. The first theoretical part presents general issues related to knowledge, knowledge management, such as: definitions, objectives, types, process models and strategies. The second part presents an empirical example of an international corporation Google, which is able to effectively manage knowledge.
Contributors
References
 • Armstrong G., Kotler Ph., Marketing, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Błaszczyk A., Brdulak J., Guzik M., Pawlaczuk A., Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa 2003.
 • Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, MT Biznes, Warszawa 2009.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w organizacjach, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/8/id/115.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o. o., Warszawa 2008.
 • Kisielnicki J., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008.
 • Klincewicz K., Cele zarządzania wiedzą, [w:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie
 • wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o. o., Warszawa 2008.
 • Klincewicz K., Wyzwania zarządzania wiedzą, http://pl.scribd.com/doc/12335718/Wyzwania-zarzadzania-wiedz.
 • Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą, koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 • Krames J.A., 24 lekcje najwybitniejszego CEO na świecie, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2002.
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarzadzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Weiss E. (red.), Podstawy i metody zarządzania. Wybrane zagadnienia, Vizja Press &IT, Warszawa 2008.
 • www.google.com [dn. 12.05.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c5f8db5-bcec-4a5d-8bf2-a5af89ef860d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.