PL EN


2013 | 56 | 2-3(222-223) | 29–48
Article title

Kicz w stylu reggae

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Polsce muzyczna tandeta kojarzy się przede wszystkim z gatunkami pop i disco polo. Elementy kiczu można spotkać również tam, gdzie niekoniecznie można byłoby się tego spodziewać, mianowicie w niektórych odmianach muzyki o jamajskim rodowodzie. Klasyczne style reggae, jak roots i dub wciąż zachowują swój „alternatywny”, wręcz „podziemny” charakter. Podobnie, jak dwadzieścia czy trzydzieści lat temu nadal niezbyt często są obecne w polskich stacjach radiowych i telewizyjnych. Z kolei nowsze mutacje reggae, jak dancehall i raggamuffin dochodzą do głosu w mass mediach, czego najlepszym przykładem może być wybuch popularności młodego reggaemana – Kamila Bednarka dzięki programowi „Mam talent”. Reggae, które niegdyś oznaczało przede wszystkim głos wolności uciskanych (nie tylko czarnoskórych!) i nośnik treści synkretycznego ruchu religijno-społecznego Rastafari, w dzisiejszej formule często przyjmuje muzykę pustosłowia, imitacji i banału. W postmodernistycznym świecie w treściach muzyki popularnej nie ma miejsca na religijne czy patriotyczne metanarracje. Forma muzyczna, poddając się wpływom zaawansowanych technik produkcji dźwięku zyskała środki wywoływania jeszcze bardziej zintensyfikowanych wrażeń. Głęboka treść mocno zespolona z harmonijną wibracją reggae musiała odejść w cień formy, która doskonale opanowała sztukę oddziaływania na zmysły. W miejscu rozbudowanych, wielopoziomowych znaczeń pojawiły płaskie znaki. Dziecko reggae – dancehall stał się królestwem niemalże wulgarnej dosłowności. Ta muzyka nie namawia już do buntu przeciwko Babilonowi – symboliki zła w języku rasta. Nie pokazuje także prawdziwych, trudnych realiów codziennego życia społecznego, takich jak bieda, czy innych problemów, jak agresywna industrializacja. Były to jedne z głównych tematów roots reggae. Do medialnego głosu dotarła natomiast prezentacja odrealnionego życia, w którym można zobaczyć niekończącą się zabawę, przepych i wszechobecny seks.
EN
In Poland, kitsch music is mainly associated with pop and disco polo music. The elements of kitsch can be found there as well, where you would not necessarily have expected, namely in some types of Jamaican music origin. Classic reggae styles, roots and dub as still retain their “alternative”, even “underground” character. Still it is not very often present in Polish radio and TV stations, just as it was twenty or thirty years ago. The recent mutations of reggae such as dancehall and ragamuffin are coming to the fore in the mass media, the best example is the outbreak popularity of young reggae-man Kamil Bednarek, who is well – known thanks to the program “Mam Talent”. Reggae, which first of all used to be the voice of the downtrodden people (not just black!) and assumed the role of carrier of syncretic religious and social Rastafari movement, in today’s music formula we can often find empty words, imitation and banality. In the postmodern world popular music do not contain religious or patriotic metanarratives, because there is lack of space for it. The musical form, giving in to the influence of advanced audio production techniques inducing agents gained even more intensified experience. Deep meaning rigidly attached to the harmonic vibration of reggae had to go into the of shadows of its form that perfectly mastered the impact also on the outside auditory senses. In place of complex, multi-level meanings of characters appeared flat ones. Reggaes child – dancehall became almost literal kingdom of vulgularity. This music no longer encourages to rebel against Babylon - the symbol of evil in rasta language. It does not show real, harsh realities of everyday social life, such as poverty or other problems, such as aggressive industrialization. These were some of the main topics of roots reggae. The media show the presentation of the unreal life, where you can see the endless fun, glamour and omnipresented sex.
Publisher
Year
Volume
56
Issue
Pages
29–48
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c60b57d-5653-4b08-b990-27c49910c780
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.