PL EN


2010 | 6 | 71-81
Article title

Promocja miasta główną funkcją marketingu terytorialnego

Title variants
EN
City Promotion as the General Function of Territorial Marketing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty strategii promocji oraz ukazanie jej rangi w marketingu jednostki terytorialnej. Promocja wydaje się jedną z najważniejszych funkcji tej quasi dyscypliny naukowej i powinna być opracowana przez władze samorządowe każdego miasta, dążącego do uzyskania przewagi konkurencyjnej. (fragment tekstu)
EN
Territorial marketing has been a very popular discipline that developed because of the necessity to manage the cities more effectively. Nowadays many territorial units are beginning to compete with one another, trying to gain profits from tourism and investments. The basic tool that is used in order to achieve those goals is promotion. Territorial authorities work out the strategies of promotion so that they could create the positive image of the city. It is believed that positioning of the city makes it more attractive and bring into desirable effects. In the article there are three strategies of promotion mentioned and analyzed as the examples of creating the city image. It is concluded that the promotion, as the general function of territorial management, should be used in the cities competition.(original abstract)
Year
Issue
6
Pages
71-81
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
References
 • Adamowicz M., Konkurencyjność jednostek terytorialnych w skali lokalnej, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki naukowe, t. X.
 • Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków, 1998.
 • Borodako K., Benchmarking miast jako wprowadzenie do opracowywania działań marketingu terytorialnego, Świat Marketingu, Luty 2004, http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=844523 z dn. 20.01.2010.
 • Chotkowski J., Deluga W., Rola marketingu terytorialnego w rozwoju regionów peryferyjnych na przykładzie Pomorza Środkowego, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki naukowe, t. X, z. 2.
 • Cygler J., Kooperencja - nowy typ relacji między konkurentami, Organizacja i kierowanie, nr 2, 2007.
 • Czornik M., Promocja miasta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 • Domański T., Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadanie marketingu terytorialnego [w:] Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Wyd. PAN, Warszawa 2002.
 • Hatch M., Teoria organizacji, Wyd. PWN, Warszawa 2002, s. 113.
 • Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004.
 • Łuczniak A., Wizerunek miasta jako element strategii marketingowej, [w:] Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Obrębalski M., Marketing Rozwój miasta. Marketing przestrzeni miejskiej, [w:] Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Obrębalski M., Marketing Rozwój miasta. Marketing przestrzeni miejskiej, [w:] Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Pieske R., "Benchmarking" das Lernen von Andersen Und Seine Begrenzungen, "IO Management Zeitschrift", 1994, nr 6, s. 19.
 • Ziębicki B. "Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności Publicznej", Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 • Rumpel P., Siwek T., Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski, Przegląd geograficzny, 2006.
 • Strategia Promocji Poznania (materiały z Urzędu Miasta Poznania).
 • Szromnik A., Marketing terytorialny - uwarunkowania, zakres i przekroje operacyjne, [w]: Zarządzanie i marketing, red. R. Niestrój, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 • Sztando A., Obszary i cele promocji, Gospodarka Przestrzenna XII, Wrocław 2009.
 • Wrzoska W., Strategie marketingowe, Warszawa 2004.
 • Ziębicki B., Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 • Zioło Z., Konkurencyjność miast w układach przestrzennych, [w:] Konkurencyjność miast i regionów. Materiały konferencji naukowej, red. Z. Szymla, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.
 • http:/www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=15246 z dn. 20.05.2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c615407-c5aa-4ec6-a00c-16265f8ba628
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.