PL EN


2006 | 8 | 47-59
Article title

Działalność przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest przedstawienie przebiegu procesów globalizacji zachodzących na płaszczyźnie działalności przemysłowej w wybranych jej działach: hutnictwie i produkcji farmaceutyków. Termin globalizacja, mimo że powszechnie stosowany, jest bardzo niejednoznaczny. W bogatej literaturze poświęconej tej problematyce można znaleźć bardzo wiele definicji i charakterystyk tego procesu. Brak jednoznacznej definicji wynika głównie z tego, że jest to proces wielowymiarowy, który można analizować z różnych punktów widzenia. Niektórzy badacze porównują go z procesami internacjonalizacji, przy czym albo utożsamiają obydwa pojęcia…
Keywords
Contributors
author
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
  • Czupiał J., 1997, Organizacja przedsiębiorstw wielonarodowych, [w:] Olszewski L., Mozrzymasa J. (red.), Struktury przemysłowe w gospodarce. Aspekty ekonomiczne, społeczno-kulturowe i polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  • Dicken P., 1992, Global shift. The internationalization of economic activity, Guilford Press: New York–London.
  • Dicken P., 1998, Global shift. Transforming the world economy, Paul Chapman Publ. Ltd.: London.
  • Kowalski P., 1978, Stal, „Poznaj świat”, nr 1, s. 39–40.
  • Kukułka J., 2002, Prawa rozwoju i zmienności stosunków międzynarodowych w świetle procesów globalizacji. Oblicza procesów globalizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
  • Liberska B., 2002, Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Moraczewska A., 2002, Korporacje transnarodowe w procesach globalizacji, [w:] Pietraś M. (red.), Oblicza procesów globalizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
  • Zorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c630a9b-fffa-46fa-b94d-5b8e520ed801
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.