PL EN


2018 | 27 | 2-10
Article title

Prośby o porady i porady biegowe (na podstawie wpisów na portalu społecznościowym Facebook)

Authors
Title variants
EN
Asking for advice and running tips (based on posts on the social media portal Facebook)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to show the rhetoric advise in requests for advice and advice given by non-professional runners. The analyzed material comes from the social networking site Facebook, through which runners inform about competitions or trainings, but also to advise issues: diet, training, running equipment, competitions and injury. Author separately analyzes the advice and requests for advice formulated by novice runners as different from those expressed by the more experienced. The article divided: advice on request, that is, those that have been given on the express request of the other runners and the advice imposed, which is given to the advice without an explicit request.
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Grzenia, J., 2010, Zasady komunikacji internetowej, [w:] M. Bańko (red.), Polszczyzna na co dzień, 311-345, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kominek, A., 1991, Funkcje grzecznościowe proszę we współczesnej polszczyźnie. Język a Kultura, t. 6, Polska etykieta językowa, (red). J. Anusiewicz, M. Marcjanik, 89-95, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kijak, A., 2016, Grzeczność językowa biegaczy nieprofesjonalnych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze t. 31: Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi, 73-88, Poznań, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 • Korolko, M., 1990, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 • Krawczyk. Z. (red.), 1997, Kultura fizyczna. Sport, Warszawa, Instytut Kultury.
 • Marcjanik, M., 1991, Typologia polskich wyrażeń językowych o funkcji grzecznościowej. Język a Kultura, t. 6, Polska etykieta językowa, 27-31, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Marcjanik, M., 2000, Polska grzeczność językowa, Kielce, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego.
 • Marcjanik, M., 2001, Etykieta językowa. W: J. Bartmiński (red.) Współczesny język polski, 281-291, Lublin, Wiedza o Kulturze.
 • Marcjanik, M., 2006, Przez grzeczność na skróty. O nonszalancji zachowań młodego pokolenia. [w:] M. Marcjanik (red.). Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, 230-238, Warszawa, Wydawnictwo Trio.
 • Marcjanik, M., 2006, ABC grzeczności językowej, [w:] M. Bańko (red.)Polszczyzna na co dzień, 231-310, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Marcjanik, M., 2007, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Marcjanik, M., 2009, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Marcjanik, M., 2014, .Słownik językowego savoir-vivre’u, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Witkowska-Maksimczuk, B., 2014, .Elementy retoryki i erystyki w przykładach, Warszawa, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna.
 • Zdunkiewicz, Dorota.,2001, Akty mowy, [w:] J. Bartmiński, Współczesny język polski, 269-280, Lublin, Wiedza o Kulturze.
 • Żydek-Bednarczuk, U., 2013, .Dyskurs internetowy. [w:] E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, (red.) Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, 347-379, Kraków, TAiWPN Universitas.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c639b90-7dd9-4fde-93c2-8d3df78e9005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.