PL EN


2016 | 15 | 63-
Article title

Uwarunkowania bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego jako potrzeby społecznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bezpieczeństwo społeczne jest wyrażane przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i każdego człowieka. Rzeczywisty poziom bezpieczeństwa zależy od stanu zasobów państwa oraz dostępności do nich obywateli
Keywords
Year
Volume
15
Pages
63-
Physical description
Contributors
References
 • Bezpieczeństwo społeczne w Polsce [online]. Stosunki międzynarodowe w Polsce. Dostępny w Internecie: http://stosunki-miedzynarodowe.pl/bezpieczenstwo/797-bezpieczenstwospoleczne-w-polsce 9.01.2015 .
 • Borys T., Jakość życia a zrównoważony rozwój. Relacje i pomiar. [w]: Ekonomia a rozwój zrównoważony. Teoria i kształcenie, red. F. Piontek, Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 • Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Czerska M., Motywacja, [w:] A. Czremiński, M. Czerska, D. Nogalski, R. Rutka, Organizacja i zarządzanie, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 • Derbis R., Jakość życia. Od wykluczonych do elity, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2008.
 • Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego., Difin SA, Warszawa 2013.
 • Gierszewski J., Model bezpieczeństwa społecznego na tle teorii systemów, PWSH Pomerania, Chojnice 2013, nr 2.
 • http://amnesty.org.pl/index.php?id=378
 • http://wiadomosci.onet.pl/swiat/bp-szyrokoradiuk-katastrofalna-sytuacja-naukrainie-ponad-80-osob-zmarlo-z-glodu/0fqn5 9 sty, 08:05
 • http://wiadomosci.onet.pl/swiat/raport-na-ukrainie-fatalna-sytuacja-dzieciuposledzonych/hftcm9 http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ukraina-dziesiatki-rannych-po-ostrzalemariupola/lpmeb 25 sty, 11:30 Ukraina: dziesiątki rannych po ostrzale Mariupola
 • http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Markijan-Malski-sytuacja-na-Ukrainiejest-dramatyczna,wid,16541035,wiadomosc.html?ticaid=114ec3 akt. 2014.04.15,
 • http://wiadomosci.wp.pl/kat,1374,title,Markijan-Malski-konflikt-na-Krymie-toproblem-dla-calego-swiata,wid,16478497,wiadomosc.html
 • http://www.tvp.info/16803781/coraz-gorsza-sytuacja-cywili-na-ukrainie-ludzieumieraja-z-glodu Tkaczuk D., Coraz gorsza sytuacja cywili na Ukrainie. „Ludzie umierają z głodu” mw, asl, bzat publikacja: 11.09.2014
 • Jakubczak R., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2011.
 • Klamut R., Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, „Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, Ekonomia i Nauki Humanistyczne, Rzeszów 2012, nr 286.
 • Konflikt na Ukrainie a sytuacja dzieci, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/konfliktna-ukrainie-a-sytuacja-dzieci/cf0lc
 • Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, Bezpieczeństwo narodowe, BBN, Warszawa 2011, nr II – 18.
 • Księżopolski K.M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.
 • Księżopolski K.M., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Wydawnictwo Kolor Plus, Warszawa 2004,.
 • Kubiak M., Minkina M., Współczesne bezpieczeństwo społeczne, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, Warszawa – Siedlce 2013.
 • Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a współczesne państwo, „Zeszyty Naukowe Marynarki Wojennej”, Gdynia 2011, nr 2.
 • Łebkowska J., Bezpieczeństwo – teoretyczny wymiar ponadczasowej wartości, Przegląd Strategiczny, Poznań 2011, nr 1. Merczyńska M., Bezpieczeństwo narodowe państwa polskiego. Uwarunkowania i zagrożenia, Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, t. IV.
 • Mularska-Kucharek M., Kapitał społeczny a jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013. Olszewski R., Bezpieczeństwo współczesnego świata, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005.
 • Ostasiewicz W., Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2004.
 • Potocki R., Dokrtyna Poroszenki, Portal Geopolityka.org, http://www.geopolityka.org/analizy/robert-potocki-doktryna-poroszenki 1.06.2015 Powinność państwa wobec obywatela i obywatela wobec państwa, BS/ 104/2013, CEBOS, Warszawa 2013.
 • Raczkowski K., Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2001.
 • Sienkiewicz P., Bezpieczeństwo informacji – wspólne dobro dla racji stanu, bezpieczeństwa i obronności kraju, firm i obywateli [online]. Społeczeństwo Informacyjne ,9.01.2014. Dostępny w Internecie: http://silesia.spoleczenstwoinformacyjne.pl/artykuly/368,338,bezpieczenstwoinformacji-wspolne-dobro-dla-racji-stanu-bezpieczenstwa-i-obronnosci-kraju-firmi-obywateli.htm.
 • Skrzypek E., Ekonomiczne aspekty jakości życia, „Problemy Jakości”, 2001, nr 1.
 • Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 • Stolarczyk M., Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku. Wybrane aspekty, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004.
 • Sykulski L., Geneza rosyjskiej geopolityki, [w:] Studia nad rosyjską geopolityką, red. L. Sykulski, Wyd. Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2014.
 • Wnuk M., Marcinkowski J.T., Jakość życia jako pojęcie pluralistyczne o charakterze interdyscyplinarnym, „Problemy Higieniczne i Epidemiologiczne” 2012, nr 93.
 • Wronkowska S., Zmierczak M. (red.), Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Zapałowski A., Ukraina i Europa Wschodnia. Geopolityczne wyzwania dla Polski i Rosji, wyd. Instytut Geopolityki, Częstochowa 2014
 • Zapałowski A., Ukraińskie powstanie czy międzynarodowa manipulacja, http://geopolityka .net/ukraińskie-powstanie-miedzynarodowamanipulacja/24.01.2014, http://www.geopolityka.org/komentarze/wywiady/andrzejzapalowski-ukraina-przegrala-na-wlasne-zyczenie,
 • Zięba R., Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe” 1989, nr 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c6d8ce4-ecdd-4538-ba0b-00b3310718c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.