PL EN


Journal
2016 | XXII | 7-29
Article title

Instytucjonalne uwarunkowania procedury zmiany granic okręgów wyborczych w Stanach Zjednoczonych

Content
Title variants
EN
Institutional determinants of redistricting in the United States of America
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kształt i rozmiar okręgów wyborczych są zmiennymi mogącymi istotnie oddziaływać na wyniki wyborów. Z tego powodu, istotne znaczenie w objaśnianiu konsekwencji działania systemu wyborczego ma analiza procedur zmiany/tworzenia granic okręgów wyborczych. Celem artykułu jest analiza instytucjonalnych uwarunkowań tzw. redistrictingu, czyli procesu zmiany granic okręgów wyborczych w kilku wybranych amerykańskich stanach. W artykule odpowiadamy m.in. na następujące pytania: Jakie podstawowe procedury tworzenia okręgów wyborczych można zidentyfikować w USA? Jakie reguły tworzenia struktury okręgów wyborczych mają szczególne znaczenie z punktu widzenia ochrony przed gerrymanderingiem i malapportionmentem? Jakie podobieństwa (różnice) występują między modelami redistrictingu w Polsce i w USA?
EN
The shape and the magnitude of electoral districts may have a significant influence on the election results. Therefore, this is important to take the problem of districting/redistricting into account when studying the consequences of electoral systems. Our aim is to examine institutional determinants of redistricting in a few selected U.S. states. In this paper, we seek to find answers to the following questions: What are the legal requirements for districting/redistricting in U.S. states? Which legal rules of redistricting help to prevent gerrymandering and malappor - tionment? What similarities (differences) exist between models of districting/redistricting in Poland and in the USA?
Journal
Year
Volume
Pages
7-29
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Katedra Systemów Politycznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
 • Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie, Uniwersytet Łódzki
References
 • Baliński M., Young H.P., Fair representation: meeting the ideal of one man, one vote, Washington, DC 2010.
 • Brickner B., Reading Between the Lines. Congressional and State Legislative Redistricting their Reform in Iowa, Arizona and California and Ideas for Change in New Jersey, Doctoral dissertation, Columbia University, New York 2010.
 • Bullock C.S., Redistricting: The Most Political Activity in America, Lanham, Md 2010.
 • Cook E., Legislative Guide to Redistricting in Iowa, Iowa City 2007.
 • Handley L., Grofman B. (ed.), Redistricting in Comparative Perspective, Oxford 2008.
 • Iowa Code – 2016, Title II.
 • Katz E.D., Aisenbrey M., Baldwin A., Cheuse E., Weisbrodt A., Documenting discrimination in voting: Judicial findings under section 2 of the voting rights act since 1982, „University of Michigan Journal of Law Reform” 2006, vol. 39(4).
 • Keele L., White I.K., African American turnout in majority-minority districts, „APSA Annual Meeting Paper” 2011.
 • Levitt J., A Citizen’s Guide to Redistricting, New York 2010.
 • Levitt J., All About Redistricting, http://redistricting.lls.edu/index.php
 • McKee S.C., Colburn D.R., McManus S.A., Jigsaw Puzzle Politics in the Sunshine State, Gainesville, FL 2015.
 • Michalak B., Dlaczego obecny model podziału na okręgi wyborcze do Parlamentu Europejskiego w Polsce jest wadliwy i czy jest dla niego alternatywa?, „Studia Wyborcze” 2010, t. 10.
 • Michalak B., Sokala A., Uziębło P., Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013.
 • National Conference of State Legislatures, 2012. 2010 redistricting deviation table, http://www.ncsl.org/research/redistricting/2010-ncsl-redistricting-deviation-table.aspx
 • Pierzgalski M., Badanie zwartości okręgów wyborczych na przykładzie elekcji do Izby Reprezentantów USA, http://isp.uni.lodz.pl/2016/05/14/badanie-zwartosci-okregow-wybor¬czych-na-przykladzie-elekcji-do-izby-reprezentantow-usa/.
 • Pierzgalski M., Gerrymandering, czyli manipulowanie strukturą granic okręgów wyborczych, „Studia Socjologiczne” 2015, nr 3(218).
 • Rae D.W., The political consequences of electoral laws, New Haven 1967.
 • Rakowski M., Okręgi wyborcze w wyborach do rad miast na prawach powiatu, „Studia Wyborcze” 2013, t. 15.
 • Redistricting Law 2010, http://www.ncsl.org/research/redistricting/redistricting-law-2010.aspx.
 • Skotnicki K. Funkcje wyborów a wielkość okręgów wyborczych, Toruń 2010.
 • Sokala A., Kontrowersje wokół kształtu polskiej administracji wyborczej, „Studia Wyborcze” 2014, t. 18.
 • Stephanopoulos N.O., Our electoral exceptionalism, „University of Chicago Law Review” 2013, no. 80.
 • Sześciło, D., Modele administracji wyborczej w wybranych państwach, „Studia Wyborcze” 2013, t. 15.
 • The Geographic Areas Reference Manual, U.S. Census Bureau, https://www.census.gov/geo /reference/garm.html.
 • Uziębło P., Zasada równości wyborów parlamentarnych: w państwach europejskich i południowoamerykańskich, Warszawa 2012.
 • Wattson P. S., How to draw redistricting plans that will stand up in court, Saint Paul, Minn. 2010.
 • Whitaker L.P., Congressional Redistricting and the Voting Rights Act: A Legal Overview, „Congressional Research Service” 2015, April.
 • Winburn J., The realities of redistricting: Following the rules and limiting gerrymandering in state legislative redistricting, Lanham, Md 2008.
 • Voting Rights Act of 1965.
 • Voting Rights Act of 1965, https://ballotpedia.org/Voting_Rights_Act
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1898-0082
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c737719-3600-4a85-adde-d8ea3ec198b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.