Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 4(18) | 127-143

Article title

Społeczeństwo obywatelskie i demokracja lokalna w Tychach

Authors

Content

Title variants

EN
Civil Society and Local Democracy in Tychy

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza postaw i opinii mieszkańców jednego ze śląskich miast Tych na temat społeczeństwa obywatelskiego oraz demokracji lokalnej. Na podstawie badań socjologicznych przeprowadzonych wiosną 2003 roku oraz reinterpretacji dotychczasowych wyników badań socjologicznych w tym mieście artykuł przedstawia aktywność obywatelską, przejawy świadomości społecznej na temat funkcjonowania społeczności lokalnej w warunkach demokracji i gospodarki wolnorynkowej. Przykład jest o tyle specyficzny, że Tychy w analizach socjologów w okresie realnego socjalizmu stanowiły przykładowe miasto socjalistyczne. W pierwszych latach transformacji ustrojowej podkreślano zdezintegrowany charakter miejskiej społeczności oraz konieczność zbudowania więzi społecznych przekładających się na rozwój gospodarczy. Autora interesuje szczególnie zmiana, jaka dokonuje się w ostatnich latach w tym mieście.
EN
The purpose of this article is to analyse opinions and attitudes of inhabitants of a Silesian town of Tychy toward the civil society and local democracy. Basing on sociological research done in the spring 2003 and reinterpretation of sociological research of the town, the article shows an activity related to and awareness of these issues among the local community in times of democracy and free market economy. The example of Tychy is specific because during the socialist period sociologists emphasised the fact that it was a socialist town. After political transition, scientists and researchers have pointed that urban community has a disintegrated character and that social bonds must be created in order to cope with regional development. The present article is especially focused on changes which have taken place over the past few years in Tychy.

Contributors

 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski

References

 • Barber В., 1997, Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa: MUZA SA.
 • Bartoszek A., Geisler R., 2003, Tychy 2003. Kapitał infra- i infostrukturalny, Tychy (maszynopis powielony w posiadaniu autora).
 • Bierwiaczonek K., 2001, "Zaufanie - podstawa kapitału społecznego" (w:) M.S. Szczepański, P. Rójek (red.), Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej, Tychy: WSZiNS.
 • Cohen J., Arato A., 1992, Civil Society and Social Theory, Cambrigde: MIT.
 • Dahrendorf R., 1994, "Co zagraża społeczeństwu obywatelskiemu", w: Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Warszawa, Kraków: Fundacja im. S. Batorego, Znak.
 • Dahrendorf R., 1996, "Wolność a więzi społeczne. Uwagi o strukturze pewnej argumentacji" (w:) K. Michalski (red.), Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo, Warszawa, Kraków: Znak, Fundacja Batorego.
 • Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa, Wrocław: PWN.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000, "Konkurencyjność regionów", Studia Regionalne i Lokalne", nr 1.
 • Grabowska M., Szawiel T., 2001, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hryniewicz J., 2000, "Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2002, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Jałowiecki B., Szczepański. M.S., 2002b, Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Tychy: WSZiNS.
 • Kukliński A., 1998, "Rola regionów w federalnej Europie XXI wieku" (w:) P. Buczkowski, K. Bondyra, P. Śliwa (red.), Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Narayan D., Woolcock M., 2000, "Social capital: implication for development theory, research and policy", The World Bank Research Observer, vol. 15, nr2.
 • Perez-Diaz V., 1996, Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Kraków: Znak.
 • Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków, Warszawa: Znak, Fundacja im. S. Batorego.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego, Katowice: Urząd Statystyczny 2000.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego, Katowice: Urząd Statystyczny 2001.
 • Runge J., 1996, "Zbiorowość miejska. Analiza demograficzno-społeczna" (w:) M.S. Szczepański (red.), Tychy 1939-1993. Monografia miasta, Tychy: Rada Miasta.
 • Shils E., 1994, "Co to jest społeczeństwo obywatelskie?" (w:): K. Michalski (red.), Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Warszawa, Kraków: Znak, Fundacja Batorego.
 • Skrzypiec R., 2002, "Ilu nas od pieczenia chleba? Fotografia tyskiego sektora inicjatyw obywatelskich", w: Tyskie Regionalia, nr II.
 • Szczepański M.S., 2001, "Miedzy społeczną wiarygodnością i wiarołomnością" (w:) M.S. Szczepański, P. Rójek (red.), Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej, Tychy: WSZiNS.
 • Szczepański M.S., 1996, "Mieszkańcy nowego miasta - 1950-1993" (w:) M.S. Szczepański (red.), Tychy 1939-1993. Monografia miasta, Tychy: Rada Miasta.
 • Szczepański M.S. (red.), 1999, Tychy. Integracja - społeczność lokalna - rodzina miejska, Tychy: WSZiNS.
 • Taylor Ch., 1994, "Kiedy mówimy: społeczeństwo obywatelskie" (w:) K. Michalski (red.), Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Warszawa, Kraków: Znak, Fundacja Batorego.
 • Taylor Ch., 1996, "Polityka liberalna a sfera publiczna" (w:) K. Michalski (red.), Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo, Warszawa, Kraków: Znak, Fundacja Batorego.
 • Woolcock M., 1998, "Social capital and economic development: toward a theoretical synthesis and policy framework", Theory and Society, nr 27.
 • Zagała Z., 2001, "Strukturalny kapitał społeczny tyskiej zbiorowości lokalnej, czyli tyszanie są społecznie aktywni" (w:) M.S. Szczepański, P. Rójek (red.), Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej, Tychy: WSZiNS.
 • Zoll A., 2001, "Trzy filary naszej cywilizacji", rozmowa z prof. A. Zoilem, Rzeczpospolita Plus-Minus, 18-19.08.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4c74dfc6-1773-44e2-b89d-ae0d1949f193
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.