PL EN


Journal
2015 | 5 | 80-82
Article title

Światowa slawistyka w Warszawie. Sprawozdanie z konferencji

Content
Title variants
EN
World Slavic studies in Warsaw. Conference report
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text is a report from the international conference, ‘The Identity of the Slavs past and present: language, culture, literature in young Slavists’ research’ (May 2014). The conference was organized by the Institute of Slavic Studies, the Polish Academy of Sciences, the Institute of Western and Southern Slavic Studies, Warsaw University and the Slavic Foundation. The aim of the conference was to confront the research carried out by young researchers from Poland and Slavic countries with those conducted by their colleagues from Western Europe. These researches were compared with the Slavic studies carried out in the world.
PL
Tekst jest sprawozdaniem z międzynarodowej konferencji naukowej „Tożsamość Słowian dawniej i dziś: język, kultura, literatura w badaniach młodych slawistów” (maj 2014). Konferencja została zorganizowana przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego i Fundację Slawistyczną. Jej celem było skonfrontowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców z Polski i krajów słowiańskich z badaniami prowadzonymi przez ich kolegów z krajów Europy Zachodniej oraz porównanie ich z dominującymi tendencjami slawistyk światowych.
Journal
Year
Issue
5
Pages
80-82
Physical description
Dates
published
2015-06-18
Contributors
author
  • Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
  • Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c755222-c947-4b9e-a099-05d6445002f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.