PL EN


2016 | XVIII (XXVII) | 145-159
Article title

The Muslim Question in a Polish City: A Critical Analysis of Joanna Rajkowska’s Minaret (2009) and the Use of the City Space

Authors
Content
Title variants
PL
Kwestia muzułmańska w polskim mieście: krytyczna analiza minaretu (2009) Joanny Rajkowskiej i wykorzystania przestrzeni miejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The structural transformation of the Habermasian public sphere from the salons to the streets is directly related to understanding the boundaries of the city and the dynamics among its inhabitants today. The process of “transnationalization” via the mass media results in further “deterritorialization”, which brings with it the ambivalence of locality and universality within the same city. As the “counter-publics” continue to lack material means to rational-critical debate in envisioning the links between the city and its inhabitants, questions remain on what institutional arrangements can best facilitate participatory parity among the citizens. Joanna Rajkowska’s Minaret (2009-2011) bears a critical relationship to the city of Poznań as a site of play upon heritage, time-space relations, as well as religion. Who is the city really for – the inhabitant, the investor… the artist? Following Lefebvre’s definition and work conducted by such organizations as the UN-Habitat (2005), “the right to the city” suggests that all urban dwellers are equal participants. Does Rajkowska’s Minaret employ the best means that can ignite counter-public mobilization for Muslim minorities in Poznań, or does it simply make itself a victim to the postmodern Other?
PL
Strukturalna transformacja Habermasowskiej sfery publicznej z salonów na ulice jest bezpośrednio związana ze zrozumieniem granic miasta i dynamiki zachodzącej pomiędzy jego mieszkańcami. Proces „transnacjonalizacji” poprzez mass media skutkuje dalszą „deterytorializacją”, która niesie ze sobą ambiwalencję jednoczesnej lokalności i uniwersalności w ramach jednego miasta. Ponieważ „kontr-publiczności” (counter-publics) nadal nie dysponują środkami materialnymi umożliwiającymi racjonalną i krytyczną debatę dotyczącą wizji łączących miasto i jego mieszkańców, pozostaje pytanie, jakie rozwiązania instytucjonalne mogą najsprawniej ułatwić zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do uczestnictwa. W Minarecie Joanny Rajkowskiej (2009-2011) widać silne związki z Poznaniem jako miejscem gry dziedzictwem historycznym, relacjami czasu i przestrzeni, a także religią. Dla kogo jest miasto: dla mieszkańca, dla inwestora, czy… dla artysty? W myśl definicji Lefebre’a oraz działań podejmowanych przez takie organizacje, jak UN-Habitat (2005), „prawo do miasta” oznacza, że wszyscy mieszkańcy miasta są jego uczestnikami w równym stopniu. Czy Minaret Rajkowskiej używa najlepszych środków, które mogą zainicjować kontr-publiczną mobilizację mniejszości muzułmańskich w Poznaniu, czy też po prostu staje się ofiarą postmodernistycznego Innego?
Year
Volume
Pages
145-159
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Graduate School for Social Research Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, elcinmarasli@gmail.com
References
 • Bobako Monika (2014) “Art in Public”. Public Lecture, hosted by Monika Bobako and Joanna Rajkowska, 30 Nov. 2014, Polish Academy of Sciences, Warsaw.
 • Bush George W. Transcript of President Bush's address. CNN. Posted on 21 September 2001. http://edition.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/ Accessed 6 Oct 2014
 • Debord Guy (2000) Society of the Spectacle, Black & Red.
 • Deutsche Rosalind (1992) “Art and Public Space: Questions of Democracy”, Social Text 33, pp 34-53.
 • Fraser Nancy (1987) “What’s Critical About Critical Theory?”, in: S. Benhabib and D. Cornell (eds) Feminism as Critique, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Fraser Nancy (1990) “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing. Democracy”, Social Text 25/26.
 • Gellner Ernest (1992) Postmodernism, Reason and Religion, London: Routledge.
 • Girard René (1986) The Scapegoat (Le Bouc émissaire), transl. Yvonne Freccero. Johns Hopkins University Press.
 • Habermas Jürgen (1991) The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into
 • a Category of Bourgeois Society, Cambridge, Mass.: The MIT Press.
 • Lefebvre Henri (1974) The Production of Space. Online at https://monoskop.org/images/7/75/Lefebvre_Henri_The_Production_of_Space.pdf
 • Lefebvre Henri (1996) “The Right to the City” in: Writings on Cities, ed. and transl. Eleonore Kofman and Elizabeth Lebas, Cambridge, Mass.: Blackwell Publishers.
 • Menon Nandagopal R. (2007) “Islamophonic: New Styles in Reporting”, Uncommon Media. ISIM Review 20 (Autumn).
 • Negt Oskar, Kluge Aleksander (1993) Public Sphere and Experience: Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Progler Yusef J. (2005) “Islamic Imagery and American Policy” in: Covering Islam: Challenges & Opportunities for Media in the Global Village, ed. by Syed Farid Alatas. Centre for Research on Islamic and Malay Affairs (RIMA), Singapore & Konrad Adenauer Foundation (KAF),
 • Singapore; 2005. Online at http://www.kas.de/wf/doc/kas_7863-1522-2-30.pdf?090211042544. Accessed 6 Oct. 2014.
 • Rajkowska Joanna (2009) Minaret; http://www.rajkowska.com/en/projektyp/86
 • Rajkowska Joanna. “Building my own ‘minaret’”. The Guardian, 19 December 2009. Online at http://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2009/dec/19/Minaret-poznan-joanna-rajkowska. Accessed 10 January 2015.
 • Read Jen'an Ghazal (2008) “Muslims in America” , Contexts, Vol.7, no. 4, pp 39-43.
 • Said Edward W. (2003) Orientalism, Penguin Books.
 • Said Edward W. (2008) Covering Islam. How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World, Random House.
 • “Urban Policies and the Right to the City”, UNESCO-UN-HABITAT-ISS. Discussion Paper for the Seminar: Urban Policies and the Right to the City, Paris, 18 March 2005. Last accessed online: 10 January 2015 http://www.hic-net.org/articles.php?pid=1686
 • Warner Michael (2002) “Publics and Counterpublics” in: Public Culture 14 (1): 49-90.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-9278
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c789e0d-b3dd-47e3-9bed-af9b95748914
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.